Kaliforniyum Elementi Nedir? - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi
Kaliforniyum dünyada bilinen en pahalı ikincisi maddedir. Kaliforniyum elementi doğada kendiliğinden oluşmaz yada var olmaz. Bu element esas itibariyle bir sentetik aktinittir.


Yüksek oranda nötron üretme özelliği vardır. Bu yüzden nükleer reaktörlerde başlangıç nötronu olarak kullanılır. Kaliforniyum dünyada iki ülke tarafından üretilmektedir. ABD ve Rusya tarafindan nükleer çalışmalarda kullanılmaktadır. 
Kaliforniyum uranyumdan sonra en tehlikeli elementtir. Uranyumdan sonra atom numarası en büyük olan element yine Kaliforniyum'dur.


Kaliforniyum Nedir?

Kaliforniyum doğada bulunmayan bir aktinittir. Aktinit (aktinyum, protaktinyum, toryum, tulyum, küryum, amerikyum, berkelyum ve plutonyum ışınetkin elementlerinin ortak adı; bunlara aktinitler de denir. )

Kaliforniyum, ilk defa 9 Şubat 1950 tarihinde Amerikalı kimyagerler Gleen T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson ve Kenneth Street tarafından Berkeley Kaliforniya Üniversitesi laboratuarlarında sentezlenmiştir.


Elementin ilk sentez çalışmalarında “siklotron” adı verilen ve 60 inç yarıçapı olan hızlandırıcı kullanılmıştır. Kaliforniyum sentezi, 1 mikrogram Küriyum-242 hedefinin alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile siklotronda bombardımana tutulması sonucu gerçekleşmiştir. Sentezde, Kaliforniyum-245 izotopu ve 1 serbest nötron elde edildi. İlk deneyde, yarılanma ömürleri 44 dakika olan 5 bin kaliforniyum atomu üretildi.

Kaliforniyum'un Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri


Kaliforniyumun kimyasal sembolü “Cf”dir.
Atom numarası 98, atom ağırlığı 251’dir. 
Yoğunluğu, 15,1 grcm3’tür. 
Erime noktası 900 derecedir. 
Kaynama noktası (tahmini) 1470 derecedir. 
Atom yarıçapı 186 pm’dir. 
98 proton, 153 nötron içerir. 
Enerji seviyesi başına elektronları “2, 8, 18, 32, 28, 8, 2” şeklinde oluşmaktadır. 
Oksidasyon durumları “+2, +3 ve +4” şeklindedir. 
Normal basınç altında 900 derecenin üzerinde ve altında iki farklı kristal yapıda bulunur. Bunlar; çift-hekzagonal sıkı paket ve yüzey merkezli kübik yapılardır. 
Yüksek basınç altında ortorombik kristal sisteme dönüşür. 
Gümüşî beyaz görünümlü katı bir metaldir. 
Saf metal formu yumuşaktır. 
Kaliforniyum bıçakla kesilebilir. 
Metal kaliforniyum; -220 derecenin altındaki sıcaklıklarda ferromanyetiktir.
-225 ila -207 derece arasında antiferromanyetiktir.
-110 derecenin üzerinde ise paramanyetiktir. 
-110 derece üzerinde herhangi bir manyetik alanda mıknatıslanma özelliği kazanır.

Periyodik tabloda 7. Periyot, F-Blok elementlerinden biridir. 
Aktinit element serisinde yer alır. 
Oldukça radyoaktif bir metaldir. 
Aktinit serisinin dokuzuncu üyesidir. 
Uranyum ötesi (transuranyum) elementler arasında da sentezlenen altıncı elementtir. Periyodik tabloda lantanitler arasında yer alan disprosyum, yapısal analogudur. 
Amerikyum, küriyum, berkelyum metalleri ve çoğu lantanit metallerle benzerlik gösterir.

Kaliforniyum, oda sıcaklığında hava ile temas ederse matlaşır. 
Lantanit metalleri alaşım oluşturabilir. 
Oksijen grubu elementler (kalkojen), hidrojen ve azot ile ısıtıldığında tepkimeye girer. 
Kuru hidrojen ve sulu mineral asitleri ile hızla tepki verir. 
Suda çözünebilir klorür, nitrat, perklorat ve sülfat oluşturur. 
Renkli bileşikler oluşturur. 
Örneğin; kaliforniyum (II) iyodür koyu mor, kaliforniyum (III) florür parlak yeşil, kaliforniyum (III) oksit sarı-yeşil renktedir.

Kaliforniyum Elementi Nedir?

Kaliforniyum dünyada bilinen en pahalı ikincisi maddedir. Kaliforniyum elementi doğada kendiliğinden oluşmaz yada var olmaz. Bu element esas itibariyle bir sentetik aktinittir.


Yüksek oranda nötron üretme özelliği vardır. Bu yüzden nükleer reaktörlerde başlangıç nötronu olarak kullanılır. Kaliforniyum dünyada iki ülke tarafından üretilmektedir. ABD ve Rusya tarafindan nükleer çalışmalarda kullanılmaktadır. 
Kaliforniyum uranyumdan sonra en tehlikeli elementtir. Uranyumdan sonra atom numarası en büyük olan element yine Kaliforniyum'dur.


Kaliforniyum Nedir?

Kaliforniyum doğada bulunmayan bir aktinittir. Aktinit (aktinyum, protaktinyum, toryum, tulyum, küryum, amerikyum, berkelyum ve plutonyum ışınetkin elementlerinin ortak adı; bunlara aktinitler de denir. )

Kaliforniyum, ilk defa 9 Şubat 1950 tarihinde Amerikalı kimyagerler Gleen T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson ve Kenneth Street tarafından Berkeley Kaliforniya Üniversitesi laboratuarlarında sentezlenmiştir.


Elementin ilk sentez çalışmalarında “siklotron” adı verilen ve 60 inç yarıçapı olan hızlandırıcı kullanılmıştır. Kaliforniyum sentezi, 1 mikrogram Küriyum-242 hedefinin alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile siklotronda bombardımana tutulması sonucu gerçekleşmiştir. Sentezde, Kaliforniyum-245 izotopu ve 1 serbest nötron elde edildi. İlk deneyde, yarılanma ömürleri 44 dakika olan 5 bin kaliforniyum atomu üretildi.

Kaliforniyum'un Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri


Kaliforniyumun kimyasal sembolü “Cf”dir.
Atom numarası 98, atom ağırlığı 251’dir. 
Yoğunluğu, 15,1 grcm3’tür. 
Erime noktası 900 derecedir. 
Kaynama noktası (tahmini) 1470 derecedir. 
Atom yarıçapı 186 pm’dir. 
98 proton, 153 nötron içerir. 
Enerji seviyesi başına elektronları “2, 8, 18, 32, 28, 8, 2” şeklinde oluşmaktadır. 
Oksidasyon durumları “+2, +3 ve +4” şeklindedir. 
Normal basınç altında 900 derecenin üzerinde ve altında iki farklı kristal yapıda bulunur. Bunlar; çift-hekzagonal sıkı paket ve yüzey merkezli kübik yapılardır. 
Yüksek basınç altında ortorombik kristal sisteme dönüşür. 
Gümüşî beyaz görünümlü katı bir metaldir. 
Saf metal formu yumuşaktır. 
Kaliforniyum bıçakla kesilebilir. 
Metal kaliforniyum; -220 derecenin altındaki sıcaklıklarda ferromanyetiktir.
-225 ila -207 derece arasında antiferromanyetiktir.
-110 derecenin üzerinde ise paramanyetiktir. 
-110 derece üzerinde herhangi bir manyetik alanda mıknatıslanma özelliği kazanır.

Periyodik tabloda 7. Periyot, F-Blok elementlerinden biridir. 
Aktinit element serisinde yer alır. 
Oldukça radyoaktif bir metaldir. 
Aktinit serisinin dokuzuncu üyesidir. 
Uranyum ötesi (transuranyum) elementler arasında da sentezlenen altıncı elementtir. Periyodik tabloda lantanitler arasında yer alan disprosyum, yapısal analogudur. 
Amerikyum, küriyum, berkelyum metalleri ve çoğu lantanit metallerle benzerlik gösterir.

Kaliforniyum, oda sıcaklığında hava ile temas ederse matlaşır. 
Lantanit metalleri alaşım oluşturabilir. 
Oksijen grubu elementler (kalkojen), hidrojen ve azot ile ısıtıldığında tepkimeye girer. 
Kuru hidrojen ve sulu mineral asitleri ile hızla tepki verir. 
Suda çözünebilir klorür, nitrat, perklorat ve sülfat oluşturur. 
Renkli bileşikler oluşturur. 
Örneğin; kaliforniyum (II) iyodür koyu mor, kaliforniyum (III) florür parlak yeşil, kaliforniyum (III) oksit sarı-yeşil renktedir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo