Yönetim Bilimi Temel Kavramlar - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

Yönetim Bilimi Temel Kavramlar

Entropi: sistemdeki yok olma eğilimine denir.

Negatif entropi: Yok olma eğilimine karşı direnmeye denir.

Kıyaslama: En iyinin adaptasyonu anlamına gelmektedir. En iyi işletmelerin taklit edilerek işletmenin kendi durumunu onlara yakıştırması ve eksiklerini bu sayede gidermesidir.

Öğrenen örgütler: Bir işletmenin tecrübe edinmesi, örgüt yararına sonuç çıkarması anlamına gelir. Bu sayede örgütlerde değişim meydana gelir.

Planlama: Planı ortaya koymak için yapılan faaliyete denir. Plan bir sonucu ifade ederken, planlama bir süreci oluşturur.

Örgütleme: Belirli amaçları gerçekleştirmeye yönelik çalışan ve ayrı parçaların oluşturduğu bir sistemdir.

Bürokrasi: Büroların yönetimi ifadesinden gelmektedir. Kısaca devlet yönetimi, resmi yönetim, yönetsel otokrasi anlamlarına gelmektedir. 

Yönetim: Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürmek faaliyetidir. 

Reorganizasyon: Dış çevre ile çevredeki değişik faktörlerden etkilenme sonucu meydana gelen etkileşim başarısız olur ise yetersizleșir. Reorganizasyon bu yetersizliği ortadan kaldırmayı amaçlar.

Yönetici: Belli konularda belirlenmiş amaçları gerçekleştirebilmek için kaynakları kullanma yetkisi ve sorumluluğu elinde bulunan kişidir.
Yöneticinin 3 tür örgütsel rolu bulunur. Bunlar; 
-kişiler arası rol
-bilgi rolü
-karar alma rolü

Lider: Elinde bulundurduğu gücü çevresine karşı ne kadar etkili kullandığına bağlı olarak etkileme gücüne sahip olan kişidir.

Örgüt: Ortak bir faaliyet gerçekleştirmek için işlerin ve örgütsel unsurların anlamlı birer bileşimi ile meydana gelir.

Hiyerarşi: Kısaca ast-üst düzeni, yetki sırası anlamına gelir. Makamların önem sırası, aşama gözetilerek yapılan sınıflandırmadır.

Otorite: Hakimiyet sağlama, gücü elinde bulundurma anlamına gelir. Yaptırım koyma ve kullanma gücüdür.

Demokrasi: Halkın yine halk eliyle yönetilmesi şeklidir. Siyasal denetimin doğrudan halka ait olduğu yönetim şeklidir.

Açık sistem: Çevresi ile sürekli etkileşim halinde olan sistemdir.

Kapalı sistem: Çevresi ile etkileşimi az olan, zayıf olan sistemdir.

Modernizm: Geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya koyma anlayışıdır.

Fordizm: Üretim bandının uygulamaya konmasını içeren bir üretim modelidir.

Post fordizm: Esnek üretim modeli anlamına gelir. 


İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo