Akademik Teşvik Ödeneği Nedir? - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi
YÖk tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre, akademisyenlerin sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yapacağı akademik tez, araştırma, yayın ve sergiler, patent çalışmaları ve proje hazırlayanlara verilen bir ücrettir.
Bu ödenekten TSK da bulunan akademisyenler de faydalanabilir.
Bu ödemeler akademisyenlere yıllık akademik teşvik puanı hesaplanarak ödenecektir.

Ne Hedeflenmekte?

Yararları Nedir?

Zararları Nedir?


Akademik Teşvik Ödeneği Nedir?

Akademik personellerin sene içerisinde yapmış oldukları faaliyetler kariyerlerinde puan kazandırmaktadır. Bu puanlar akademisyenlerin aylık ödeneklerine ilave olarak eklenmektedir. Akademik Teşvik Ödeneği alabilmek adına yapılan niteliksiz projelerin önüne geçilmesi için gerekli yönetmelikler faaliyete geçirilmiştir. Akademik teşvik ödeneğinin asıl amacı akademisyenlerin kaliteli faaliyetlerini artırmak ve yapılan çalışmalara karşı ödüllendirmektir. Ödüllendirmeler ile akademik personellerin şevklenmesi ve kaliteli çalışmaların artması için çoğu akademisyenlerce mantıklı ve yararlı bulunmaktadır.
Projelerin değerlendirilme aşamasında mağduriyetlerin oluşmaması, kaliteli çalışmaların artış sağlaması ve kalitesiz çalışmaların geri planda kalması açısından yönetmelikler yeniden düzenlenerek Akademik Teşvik Ödeneğinin gerçekten hak eden kişilere sağlanması kolaylaştırılmıştır. Teşvik puanlarının hesaplanmasında, yapılan çalışmalardan alınan toplam puanın 0’un altında olmaması gerekmektedir. Bu şart teşvik ödeneğinin başarılı işler yapan akademik personellere sağlanmasını geçmiş dönemlere göre daha fazla sağlamaktadır. Bir akademik personel her yıl teknoloji, bilim ve sanat alanlarında katkı sağlayıcı çalışmalarda bulunur. Gerek yurtdışı gerekse yurt içi olmak üzere projeler sergiler ve bu çalışmaları akademik personele puan kazandırır.
Özensiz projelerin önüne geçilmesi için yeni yönetmeliklere göre bir projenin süresi 9 aydan az olmaması gerekmektedir. Kısa süreli çalışılmış projeler teşvik puanlamasına dâhil olmamaktadır. Başarılı olan bir projenin sonuç raporu gerekmektedir. Başarısı onay ile kavuşmayan projeler değerlendirilmeye alınmamaktadır. Teşvik ödeneğinin olumlu yanları kadar olumsuz yanları da mevcuttur. Özellikle akademik hayata yeni adım atan bir araştırma görevlisi diğer üstlerine göre daha fazla katsayı alabiliyorken yönetmeliğin düzenlenmesi ile bu durumun ortadan kaldırılması araştırma görevlisi olan kişilere olumsuz bir yön olarak yansımıştır.
Akademik Teşvik Ödeneği Zararları
2016 yılından itibaren akademik personellerin yaptığı çalışmalara karşılık Akademik Teşvik Ödeneği yapılmaktadır. Ancak yönetmeliklerin yürürlülüğe girdiği 2016 yılında yönetmeliklerde bulunan birçok eksik sebebiyle çeşitli haksızlıklar meydana gelmiştir. Akademik Teşvik Ödeneğinin en büyük zararı ulusal olarak akademik personellerin gerçekleştirdiği çeşitli sempozyum ve kongrelerin hesaba alınmamasıydı.
Akademi personelleri yıl boyunca çok çalışarak, emek sarf ederek çeşitli çalışmalar yapıyor ancak hak ettikleri puanları alamıyorlardı. Çok çalışan bir akademisyen ile az çalışan bir akademisyenin eşit muamele görmesinden ötürü yaşanan büyük eşitsizlik olayı davaya kadar sürüklemiştir. Bu kalkınmalar sonucunda yönetmeliklerde düzenlemelere gidilerek Akademik teşviğin zararı değil yararı dokunur hale gelmesi sağlanmıştır.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Yenilenmesi ve Yararları
Önceki yönetmeliğin eksileri yapılan güncelleme ile kapatılmış durumdadır. Yeni yönetmelikten memnun olanlar kadar olmayanlarda hâsıl olmuştur. ‘’Maç oynanırken kural değiştirilmez’’ sözleri bilim adamları tarafından söylenmiştir. Fakat eksiklerin bulunduğu bir yönetmeliğin düzenlenerek yarar sağlayacak duruma getirilmesi maçın sonucunu mutlaka olumlu etkileyecektir.
Yeni yönetmeliğe göre teşvik ödeneğinin alınması zorlaştırılarak gerçekten emek sarf eden akademik personellerin ödenekten yararlanması hedeflenmiştir. Çok çalışan bir akademik personel ile az çalışan bir akademisyenin eşitliği artık söz konusu olmaktan çıkmıştır. Değerlendirmelerde tavan puanların geriye çekilmesinin akademisyenler tarafından artı ve eksi durumları konuşulmaktadır. Tebliğ ve ödüller 20, tasarım ve sergiler 15 puana düşürülmüştür.
Dergilerde yayınlanan makalelerin geçtiğimiz yıllarda dikkate alınmaması ve bu durumun tepki uyandırması sebebi ile ULAKBİM kriteri yönetmeliğe dâhil edilmiştir. ULAKBİM kriterinde ise artık ulusal hakemliği olan dergilerde akademik personellerin yayımladığı çeşitli makaleler dikkate alınacaktır.
Yönetmeliğin Yenilenmesine Karşı Tepkiler
Yeni düzenleme ile bazı akademisyenler yüksek puan elde etmenin zorlaşmasından ötürü yakınmaktadır. Bu düzenlemenin alıştırılmadan birden yapılmasının olumsuzluk yaratacağını söylemektedirler. Akademik tüm çalışmalarını eski yönetmelikteki kriterlere göre yapan akademik personeller çalışmalarının yeni düzenleme ile boşa gittiğini beyan etmektedir.
Yeni yönetmeliğin hemen uygulamaya geçirilmiş olması akademik hayata yeni adım atan araştırma görevlileri için zorluk çıkaracağını belirtmektedirler. Araştırma görevlilerinin önlerinin açılması ve daha fazla puan almalarının sağlanması gerektiğini savunan akademisyenler, yeni yönetmeliğin araştırma görevlilerini geri plana ittiğini savunmaktalar. Bu söylemlerin aksine olumlu yorumlarda oldukça fazla gelmektedir. 2016 yılında yürürlülüğe giren yönetmeliği beğenmeyen kişiler eşitsizliğin ortadan kaldırılarak eşitliğin sağlanması ve kolay teşvik ödeneği kazanan insanların azalması ile bu düzenlemelerin oldukça faydalı olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Akademik Teşvik Ödeneği Nedir?

YÖk tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre, akademisyenlerin sanat, bilim ve teknoloji gibi alanlarda yapacağı akademik tez, araştırma, yayın ve sergiler, patent çalışmaları ve proje hazırlayanlara verilen bir ücrettir.
Bu ödenekten TSK da bulunan akademisyenler de faydalanabilir.
Bu ödemeler akademisyenlere yıllık akademik teşvik puanı hesaplanarak ödenecektir.

Ne Hedeflenmekte?

Yararları Nedir?

Zararları Nedir?


Akademik Teşvik Ödeneği Nedir?

Akademik personellerin sene içerisinde yapmış oldukları faaliyetler kariyerlerinde puan kazandırmaktadır. Bu puanlar akademisyenlerin aylık ödeneklerine ilave olarak eklenmektedir. Akademik Teşvik Ödeneği alabilmek adına yapılan niteliksiz projelerin önüne geçilmesi için gerekli yönetmelikler faaliyete geçirilmiştir. Akademik teşvik ödeneğinin asıl amacı akademisyenlerin kaliteli faaliyetlerini artırmak ve yapılan çalışmalara karşı ödüllendirmektir. Ödüllendirmeler ile akademik personellerin şevklenmesi ve kaliteli çalışmaların artması için çoğu akademisyenlerce mantıklı ve yararlı bulunmaktadır.
Projelerin değerlendirilme aşamasında mağduriyetlerin oluşmaması, kaliteli çalışmaların artış sağlaması ve kalitesiz çalışmaların geri planda kalması açısından yönetmelikler yeniden düzenlenerek Akademik Teşvik Ödeneğinin gerçekten hak eden kişilere sağlanması kolaylaştırılmıştır. Teşvik puanlarının hesaplanmasında, yapılan çalışmalardan alınan toplam puanın 0’un altında olmaması gerekmektedir. Bu şart teşvik ödeneğinin başarılı işler yapan akademik personellere sağlanmasını geçmiş dönemlere göre daha fazla sağlamaktadır. Bir akademik personel her yıl teknoloji, bilim ve sanat alanlarında katkı sağlayıcı çalışmalarda bulunur. Gerek yurtdışı gerekse yurt içi olmak üzere projeler sergiler ve bu çalışmaları akademik personele puan kazandırır.
Özensiz projelerin önüne geçilmesi için yeni yönetmeliklere göre bir projenin süresi 9 aydan az olmaması gerekmektedir. Kısa süreli çalışılmış projeler teşvik puanlamasına dâhil olmamaktadır. Başarılı olan bir projenin sonuç raporu gerekmektedir. Başarısı onay ile kavuşmayan projeler değerlendirilmeye alınmamaktadır. Teşvik ödeneğinin olumlu yanları kadar olumsuz yanları da mevcuttur. Özellikle akademik hayata yeni adım atan bir araştırma görevlisi diğer üstlerine göre daha fazla katsayı alabiliyorken yönetmeliğin düzenlenmesi ile bu durumun ortadan kaldırılması araştırma görevlisi olan kişilere olumsuz bir yön olarak yansımıştır.
Akademik Teşvik Ödeneği Zararları
2016 yılından itibaren akademik personellerin yaptığı çalışmalara karşılık Akademik Teşvik Ödeneği yapılmaktadır. Ancak yönetmeliklerin yürürlülüğe girdiği 2016 yılında yönetmeliklerde bulunan birçok eksik sebebiyle çeşitli haksızlıklar meydana gelmiştir. Akademik Teşvik Ödeneğinin en büyük zararı ulusal olarak akademik personellerin gerçekleştirdiği çeşitli sempozyum ve kongrelerin hesaba alınmamasıydı.
Akademi personelleri yıl boyunca çok çalışarak, emek sarf ederek çeşitli çalışmalar yapıyor ancak hak ettikleri puanları alamıyorlardı. Çok çalışan bir akademisyen ile az çalışan bir akademisyenin eşit muamele görmesinden ötürü yaşanan büyük eşitsizlik olayı davaya kadar sürüklemiştir. Bu kalkınmalar sonucunda yönetmeliklerde düzenlemelere gidilerek Akademik teşviğin zararı değil yararı dokunur hale gelmesi sağlanmıştır.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin Yenilenmesi ve Yararları
Önceki yönetmeliğin eksileri yapılan güncelleme ile kapatılmış durumdadır. Yeni yönetmelikten memnun olanlar kadar olmayanlarda hâsıl olmuştur. ‘’Maç oynanırken kural değiştirilmez’’ sözleri bilim adamları tarafından söylenmiştir. Fakat eksiklerin bulunduğu bir yönetmeliğin düzenlenerek yarar sağlayacak duruma getirilmesi maçın sonucunu mutlaka olumlu etkileyecektir.
Yeni yönetmeliğe göre teşvik ödeneğinin alınması zorlaştırılarak gerçekten emek sarf eden akademik personellerin ödenekten yararlanması hedeflenmiştir. Çok çalışan bir akademik personel ile az çalışan bir akademisyenin eşitliği artık söz konusu olmaktan çıkmıştır. Değerlendirmelerde tavan puanların geriye çekilmesinin akademisyenler tarafından artı ve eksi durumları konuşulmaktadır. Tebliğ ve ödüller 20, tasarım ve sergiler 15 puana düşürülmüştür.
Dergilerde yayınlanan makalelerin geçtiğimiz yıllarda dikkate alınmaması ve bu durumun tepki uyandırması sebebi ile ULAKBİM kriteri yönetmeliğe dâhil edilmiştir. ULAKBİM kriterinde ise artık ulusal hakemliği olan dergilerde akademik personellerin yayımladığı çeşitli makaleler dikkate alınacaktır.
Yönetmeliğin Yenilenmesine Karşı Tepkiler
Yeni düzenleme ile bazı akademisyenler yüksek puan elde etmenin zorlaşmasından ötürü yakınmaktadır. Bu düzenlemenin alıştırılmadan birden yapılmasının olumsuzluk yaratacağını söylemektedirler. Akademik tüm çalışmalarını eski yönetmelikteki kriterlere göre yapan akademik personeller çalışmalarının yeni düzenleme ile boşa gittiğini beyan etmektedir.
Yeni yönetmeliğin hemen uygulamaya geçirilmiş olması akademik hayata yeni adım atan araştırma görevlileri için zorluk çıkaracağını belirtmektedirler. Araştırma görevlilerinin önlerinin açılması ve daha fazla puan almalarının sağlanması gerektiğini savunan akademisyenler, yeni yönetmeliğin araştırma görevlilerini geri plana ittiğini savunmaktalar. Bu söylemlerin aksine olumlu yorumlarda oldukça fazla gelmektedir. 2016 yılında yürürlülüğe giren yönetmeliği beğenmeyen kişiler eşitsizliğin ortadan kaldırılarak eşitliğin sağlanması ve kolay teşvik ödeneği kazanan insanların azalması ile bu düzenlemelerin oldukça faydalı olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo