Açık işletme, Aerosol, Akifer, Alüvyon, Aldehit Nedir? - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

Açık işletme: Madencilik sektöründe toprağın üst tabakasının kazılarak yüzeye yakın olan madenlerin çıkarıdığı açık saha işletmesidir.

Aerosol: Atmosferde asılı şekilde bulunan yeryüzü tozlarına veya meteor tozlarına verilen addır.

Afet: Toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel yönden olumsuz şekilde etkileyen büyük oranda can ve mal kayıplarına neden olan, doğal veya beşeri kaynaklı oluşan olayların tamamına afet denir.

Akifer: Kalkerli kaya alanların içerisinde oluşan su rezervuarlarıdır. Akifer oluşan alanın içerisinde su birikebilir ve içerisinde hareket edebilir.

Alg: En net ifade ile su yosunlarına verilen addır. Su alanlarında barınmaktadır. Alglar tek hücreli canlılardır. Fotosentez ile beslendirler.

Alüvyon: Akarsular tarafından aşındırılma vasıtasıyla taşınan taş, toprak, kaya parçaları ve kil gibi maddelerin birikmesiyle oluşan verimli topraklardır. Alüvyon toprakları akarsuyun hızının azaldığı sığ alanlarda birikerek olşmaktadır. Alüvyonlü topraklar tarım için oldukça verimlidir. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz Nehiri, Seyhan ve Ceyhan Nehiri ile Kızılırmak Deltası bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Aldehitler: Alkolleri oksitlendirme yolu veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilmekte olan uçucu bir sıvıdır. Aldehitlerin förmülü R-CHO şeklindedir
amonyak gibi bir kokusu vardır.
Bazı Aldehitler;

Asetaldehit (Etanol)
Krotonaldehit
Benzaldehit
Propargilaldehil
Propanol

Antropojenik karbon: Beşeri faaliyetler sonucunda doğaya salınarak bırakılan karbondur. Sanayi kaynaklı salınan karbon da bu gurupta nitelendirilir.

Asit yağmuru: Atmosferdeki nem ile fosil yakıtların yakılarak karışması sonucu oluşan asitin ,yağmur veya yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi olayıdır.
Özellikle azot, kükürt gibi gazların su buharıyla karşılaşarak tepkimeye girmesi sonucu sülfirik ve nitrik asitler oluşmaktadır. Kar, yağmur gibi olaylarla bu asitler yeryüzüne ulaşmaktadır.

Aşar: Osmanlı Döneminde köylülerin üretmiş oldukları tarım ürünlerinden %10 oranında alınan bir vergi idi.

Atık: Ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş ya da tamamlamış, işe yaramayan maddelerdir.

Atık su: Binalar, sanayi kuruluşları, enerji santralleri, tarım ve hayvancılık uygulamaları gibi nedenler sonucu ortaya
çıkan ve içerisinde insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren sulardır.

Ayrıştırıcılar: Ölen hayvanların ve bitkilerin çürümesini sağlayan ve içerisindeki mineral, besin gibi maddelerin toprağa karışmasına yardımcı olan organizmalardır. Bu organizmalar bazı mantar ve bakterilerdir. 


Açık işletme, Aerosol, Akifer, Alüvyon, Aldehit Nedir?


Açık işletme: Madencilik sektöründe toprağın üst tabakasının kazılarak yüzeye yakın olan madenlerin çıkarıdığı açık saha işletmesidir.

Aerosol: Atmosferde asılı şekilde bulunan yeryüzü tozlarına veya meteor tozlarına verilen addır.

Afet: Toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel yönden olumsuz şekilde etkileyen büyük oranda can ve mal kayıplarına neden olan, doğal veya beşeri kaynaklı oluşan olayların tamamına afet denir.

Akifer: Kalkerli kaya alanların içerisinde oluşan su rezervuarlarıdır. Akifer oluşan alanın içerisinde su birikebilir ve içerisinde hareket edebilir.

Alg: En net ifade ile su yosunlarına verilen addır. Su alanlarında barınmaktadır. Alglar tek hücreli canlılardır. Fotosentez ile beslendirler.

Alüvyon: Akarsular tarafından aşındırılma vasıtasıyla taşınan taş, toprak, kaya parçaları ve kil gibi maddelerin birikmesiyle oluşan verimli topraklardır. Alüvyon toprakları akarsuyun hızının azaldığı sığ alanlarda birikerek olşmaktadır. Alüvyonlü topraklar tarım için oldukça verimlidir. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz Nehiri, Seyhan ve Ceyhan Nehiri ile Kızılırmak Deltası bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Aldehitler: Alkolleri oksitlendirme yolu veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilmekte olan uçucu bir sıvıdır. Aldehitlerin förmülü R-CHO şeklindedir
amonyak gibi bir kokusu vardır.
Bazı Aldehitler;

Asetaldehit (Etanol)
Krotonaldehit
Benzaldehit
Propargilaldehil
Propanol

Antropojenik karbon: Beşeri faaliyetler sonucunda doğaya salınarak bırakılan karbondur. Sanayi kaynaklı salınan karbon da bu gurupta nitelendirilir.

Asit yağmuru: Atmosferdeki nem ile fosil yakıtların yakılarak karışması sonucu oluşan asitin ,yağmur veya yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi olayıdır.
Özellikle azot, kükürt gibi gazların su buharıyla karşılaşarak tepkimeye girmesi sonucu sülfirik ve nitrik asitler oluşmaktadır. Kar, yağmur gibi olaylarla bu asitler yeryüzüne ulaşmaktadır.

Aşar: Osmanlı Döneminde köylülerin üretmiş oldukları tarım ürünlerinden %10 oranında alınan bir vergi idi.

Atık: Ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş ya da tamamlamış, işe yaramayan maddelerdir.

Atık su: Binalar, sanayi kuruluşları, enerji santralleri, tarım ve hayvancılık uygulamaları gibi nedenler sonucu ortaya
çıkan ve içerisinde insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren sulardır.

Ayrıştırıcılar: Ölen hayvanların ve bitkilerin çürümesini sağlayan ve içerisindeki mineral, besin gibi maddelerin toprağa karışmasına yardımcı olan organizmalardır. Bu organizmalar bazı mantar ve bakterilerdir. 


İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo