TEK DÜZEN HESAP PLANI 6 - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

TEK DÜZEN HESAP PLANI 6


6. GELİR TABLOSU HESAPLARI

60. BRÜT SATIŞLAR
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler

61. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İndirimleri(-)
612 Diğer İndirimler(-)

62. SATIŞLARIN MALİYETİ(-)      
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623 Diğer Satışların Maliyeti(-)


63. FAALİYET GİDERLERİ(-)
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632 Genel Yönetim Giderleri(-)


64. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflasyon Düzeltme Kârları
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar


65. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
653 Komisyon Giderleri(-)
654 Karşılık Giderleri(-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656 Kambiyo Zararları(-)
657 Reeskont Faiz Giderleri(-)
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)

66. FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)67. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

68. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)


69. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
690 Dönem Kârı Veya Zararı
691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692 Dönem Net Kârı Veya Zararı
697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698 Enflasyon Düzeltme Hesabı         

            TEK DÜZEN HESAP PLANI 7/A - 7/B [Devamı]


İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo