TEK DÜZEN HESAP PLANI 4--5 - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

TEK DÜZEN HESAP PLANI 4--5


4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40. MALİ BORÇLAR
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409 Diğer Mali Borçlar

42. TİCARİ BORÇLAR
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu(-)
426 Alınan Depozito Ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar

43. DİĞER BORÇLAR
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar

44. ALINAN AVANSLAR
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar

47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları

48. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları


49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek KDV
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

50. ÖDENMİŞ SERMAYE
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye(-)

52. SERMAYE YEDEKLERİ
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kârları
522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524 Maliyet Artışları Fonu
529 Diğer Sermaye Yedekleri


54. KÂR YEDEKLERİ
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kâr Yedekleri
549 Özel Fonlar


57. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570 Geçmiş Yıllar Kârları


58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)

59. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı(-)

     

             TEK DÜZEN HESAP PLANI 6. GELİR TABLOSU [Devamı]
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo