TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2
word 2010 test

                       soru ve cevapları1)              Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
b-)     Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010
c-)      Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010
d-)     Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010


2)         Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanınklavye kısayoltuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-)     CTRL + C – CTRL + V
b-)     CTRL + X – CTRL + V
c-)      CTRL + C – CTRL + X
d-)     CTRL + X – CTRL + C

3)         Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Baskı Ön izleme             
b-)     Sayfa Yapısı
c-)      Sayfa Düzeni Görünümü
d-)     Hiçbiri

4)         Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni  - Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni–Boyut
d-)     Sayfa düzeni–Sütunlar

5)         Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
a-)     Sayfa düzeni– Sütunlar
b-)     Sayfa düzeni– Boyut
c-)      Sayfa düzeni– Yönlendirme
d-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

6)         Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7)         Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8)         Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?
a-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni   
b-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat   
c-)    Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni   
d-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9)         Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi
b-)     Ekle– Bağlantılar
c-)      Ekle– Metin
d-)     Ekle– Simgeler

10)     Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi
b-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi
c-)      Ekle  – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası
d-)     Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

11)     Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Giriş – Pano
b-)     Giriş – Yazıtipi
c-)      Giriş – Paragraf
d-)     Giriş – Stiller

12)     H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?
a-)   Giriş – Pano
b-)  Giriş – Yazıtipi
c-)   Giriş – Paragraf
d-)  Giriiş– Stiller

13)     Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?
a-)     Konum
b-)     Hizala
c-)      Metni kaydır
d-)     Döndür
14)     Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?
a-)     Sayfa düzeni –Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni –Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni –Boyut
d-)     Sayfa düzeni –Sütunlar

15)     Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir?
a-)     Dosya menü sekmesi                              
b-)     Düzen menü sekmesi                              
c-)      Ekle menü sekmesi                  
d-)     Veri menü sekmesi

16)     Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-)       Yeni
b-)      
c-)        Kaydet
d-)       Tablo ekle

17)     Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a-)     Metin Yönü
b-)     Hücre kenar boşlukları
c-)      Otomatik sığdır
d-)     Sırala

18)     Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi                             
b-)     Gözden geçir –Araştır                
c-)      Gözden geçir – Eş anlamlılar                     
d-)     Gözden geçir – Sözcük sayımı

19)     Word belgesinde dipnot nerden  eklenir?
a-)     Başvurular – Dipnot Ekle
b-)      Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle
c-)      Metin Ekle– Dipnot Ekle
d-)     Görünüm– Dipnot Ekle


20)     Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Hücreleri birleştir
b-)     Hücreleri böl
c-)      Tabloyu böl
d-)     Otomatik sığdır

21)     Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)   Hücreleri birleştir
b-)  Hücreleri böl
c-)   Tabloyu böl
d-)  Otomatik sığdır

22)     Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?
a-)     Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-)     Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-)      Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-)     Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

24)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

25)     Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?
a-)     Gözden Geçir
b-)     Görünüm
c-)      Sayfa Düzeni
d-)     Baskı Önizleme

26)     Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-)     Numara biçimi tanımlanabilir
c-)      Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-)     Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27)     Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a-)     Satır sayısı arttırılabilir.            
b-)     Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-)      Tablo içine resim eklenebilir
d-)     Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28)     Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfayapısı seçeneği ile tanımlanmaz?
a-)     Belgenin kenar boşlukları
b-)     Kâğıt boyutu
c-)      Sayfa Rengi
d-)     Belge yönlendirme ayarları

29)     Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a-)   Giriş – yazı tipini daralt
b-)  Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-)   Giriş – metin efektleri
d-)  Giriş – metin vurgu rengi

30)     Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Ekle – Köprü
b-)     Ekle – Yer işareti
c-)      Ekle –Çapraz başvuru
d-)     Ekle – Üstbilgi

31)     CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Geri alınan işlemi yineler
b-)     Yapılan işlemi geri alır
c-)      En son yapılan işlemi siler
d-)     En son yapılan işlemleri saklar

32)     Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?
a-)     Ekle –İmza satırı
b-)     Ekle –Nesne
c-)      Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-)     Ekle –Nesne - Nesne

33)     Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?
a-)     Ondalıksekme
b-)     Sol sekme
c-)      Yukarı sekme
d-)     Orta sekme

34)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı - Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Dipnot ekler
b-)     Sütunlara böler
c-)      Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-)     İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35)     Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?
a-)     Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-)     Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-)      Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-)     Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz

36)     Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
a-)     Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-)     Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-)      Tablonun tamamı seçilemez
d-)     Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37)     Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-)     Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-)      Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-)     Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38)     Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-)     Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-)      Sayfa düzeni – Sütunlar
d-)     Sayfa düzeni – Heceleme

39)     Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?
a-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-)     Dosyayı kaydetme penceresinde  – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-)      Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40)     Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
a-)     Sayfa Düzeni
b-)     Gözden
c-)      Ekle
d-)     Görünüm

41)     Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindekiböl seçeneği ne işe yarar?
a-)     Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b-)     Tablodaki seçili hücreleri böler.
c-)      Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d-)     Belgeyi sütunlara ayırır.

42)     Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?
a-)     Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b-)     Dosya – Aç – Word Şablonu
c-)      Dosya – Yeni – Şablon
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43)     Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
a-)     Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri
b-)     Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c-)      Dosya – Farklı Kaydet  – Araçlar – Genel seçenekler
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü -  Parolalı olarak Kaydet

44)     Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx             
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx

45)     Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx            

46)     Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a-)     Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-)     Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-)      Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-)     Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

48)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

49)     Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Paragraf başı yapar
d-)     Yeni sayfa başına geçer

50)     Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Yeni paragraf başına geçer
d-)     Yeni sayfa başına geçer

51)     Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a-)     Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b-)     Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden  Kes - Yapıştır
c-)      Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır
d-)     Düzen – Git - Yapıştır

52)     Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-)     Word programı kapanır
b-)     Açık olan belge kapanır
c-)      Standart araç çubuğu kapanır
d-)     Bilgisayarı kapatmaya yarar

53)     Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a-)     Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b-)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c-)      Shift ve yön tuşları ile
d-)     Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
a-)     Ctrl + Z
b-)     Ctrl + C        
c-)      Ctrl + X        
d-)     Ctrl + V

55)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V

56)     Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasıl yapıştırılır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V

57)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)     – Şekik Ekle
b-)      – Resim Ekle
c-)      – Küçük Resim Ekle
d-)     – Tablo Ekle

58)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Şekik Ekle
b-)         – Resim Ekle
c-)         – Küçük Resim Ekle
d-)       – Tablo Ekle

59)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)     – Denklem
b-)     – Simge
c-)      – Metin Rengi
d-)     – Wordart
60)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Şekil
b-)       – Simge
c-)        – Wordart
d-)       – Grafik

61)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Küçük Resim
b-)       – Metin Kutusu
c-)        – Tablo
d-)       – Otomatik metin

62)     Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)    
63)     Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a-)     Ekle – Üstbilgi Altbilgi
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Metin
d-)     Ekle – Sayfalar

64)     Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)    
b-)                               
c-)     
d-)    
65)     Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın sol kenar girintisini hangi seçenek ile arttırabiliriz?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    

66)     Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın satır aralığını hangi seçenek ile değiştirebiliriz?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                               

67)     Seçili olan metni İtalik(Eğik) yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)                                   
c-)     
d-)    

68)   Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmek için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                                

69)   Seçili olan metni kalın metin yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)    
c-)                                   
d-)    

70)     Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
a-)     Giriş Sekmesi - Yazı tipi düğmesi
b-)     Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c-)      Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d-)     Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

71)  
Yukarıdaki cetvele bakarak hangisini söylemek doğru olmaz?
a-)     İlk satır girintisi 1cm olarak ayarlanmıştır
b-)     4cm olan yerde metinler ortalı yazar
c-)      4cm ile 6cm arasında öncü kullanılmıştır.
d-)     6cm olan yerde metinler sağdan yazar

72)     Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Dosya – Farklı kaydet
b-)     Dosya – Ad değiştir
c-)      Düzen – Yeni Adla kaydet
d-)     Dosya – Kaydet

73)     Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
a-)     Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
b-)     Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
c-)      Kelime Fare ile çift tıklanır
d-)     Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

74)     Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır?
a-)     Ekle – Resim
b-)     Ekle – Küçük Resim
c-)      Ekle – Şekiller
d-)     Ekle – Smart art

75)     Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Görünüm - Yakınlaştır
b-)     Görünüm - Sayfa genişliği
c-)      Görünüm - Kılavuz çizgileri
d-)     Görünüm - Bir sayfa

76)     Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir?
a-)     Ekle – Metin
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Çizimler
d-)     Ekle – Simge

77)     Düğmesinin görevi nedir?
a-)     Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler
b-)     Yazı tipi boyutudur
c-)      Sayfanın boyutunu ayarlar
d-)     Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler

78)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya makas resmi eklemeye yarar
d-)     Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır

79)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Satır ekle
b-)     Sütun ekle
c-)      Tablo ekle
d-)     Tablo ve kenarlıklar

80)      Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya klasör ekler
d-)     Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır

81)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Baskı ön izleme
b-)     Açık olan Word belgesini kapatır
c-)      Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır
d-)     Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır

82)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır
b-)     Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar
c-)      Yeni bir Word belgesi açmaya yarar
d-)     Yeni bir klasör açar

83)     Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-)     Madde işareti – Numaralandırma
b-)     Numaralandırma – Madde işareti
c-)      Geri al – Yinele
d-)     Yinele – Geri al

84)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar
b-)     Yazılı olan metni sağa hizalı yapar
c-)      Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar
d-)     Yazılı olan metni sola hizalı yapar

85)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar
b-)     Otomatik şekil eklememize yarar
c-)      Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar
d-)     Belgemize şekil eklemeye yarar

86)     Yandaki düğmelerin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
b-)     Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
c-)      Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
d-)     Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala

87)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Biçim boyacısıdır, metinler arası biçim ayarlarını kopyalar
b-)     Fırça biçimlerini ekrana getirir
c-)      Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar
d-)     Çizgi çizme işlemini başlatır

88)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

89)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

90)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli belgeyi kaydeder
b-)     Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir
c-)      Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır
d-)     Yeni bir Word belgesi açar

91)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar
b-)     Heceleme yapar
c-)      Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür
d-)     Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar

92)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     İmlecin olduğu yere A harfi ekler
b-)     Seçilen metni siler
c-)      Yazı tipi rengidir
d-)     Seçilen metni altı çizili yapar

93)      Microsoft Word’de yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tablo boyutunu ayarlar
b-)     Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar
c-)      Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar
d-)     Sayfa sayısını arttırıp azaltır
94)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar
b-)     Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar
c-)      Belgenin yazdırılmadan önce kâğıt üzerindeki görünümünü ekrana getirir(Baskı Ön izleme)
d-)     Aranılan bir resmi bulmaya yarar

95)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yeni bir Word belgesi açar
b-)     Daha önceden kaydedilen belgeleri açar
c-)      Geçerli belgeyi kaydeder
d-)     Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır

96)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
b-)     Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
c-)      Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
d-)     Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

97)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni altı çizili yapar.
b-)     Seçili olan metni kalın yapar.
c-)      Seçili olan metni italik yapar.
d-)     Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmeye yarar.

98)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Ekrandaki çizim nesnelerini seçmek için kullanılır.
b-)     Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır.
c-)      Klavye üzerinden basılan ama ekranda görünmeyen simgelerin görünmesini sağlar
d-)     Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır.

99)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

100)   Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo