Word 2010 Test Soru ve Cevapları - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

Word 2010 Test Soru ve Cevapları


1)             
Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
      a-)     Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
b-)     Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010
c-)      Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010
d-)     Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
2)         Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanınklavye kısayoltuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-)     CTRL + C – CTRL + V
b-)     CTRL + X – CTRL + V
c-)      CTRL + C – CTRL + X
d-)     CTRL + X – CTRL + C

3)         Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Baskı Ön izleme             
b-)     Sayfa Yapısı
c-)      Sayfa Düzeni Görünümü
d-)     Hiçbiri

4)         Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni  - Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni–Boyut
d-)     Sayfa düzeni–Sütunlar

5)         Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?
a-)     Sayfa düzeni– Sütunlar
b-)     Sayfa düzeni– Boyut
c-)      Sayfa düzeni– Yönlendirme
d-)     Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

6)         Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7)         Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden
b-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden
c-)      Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden
d-)     Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8)         Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?
a-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni   
b-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat   
c-)    Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni   
d-)   Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9)         Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi
b-)     Ekle– Bağlantılar
c-)      Ekle– Metin
d-)     Ekle– Simgeler

10)     Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi
b-)     Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi
c-)      Ekle  – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası
d-)     Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

11)     Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Giriş – Pano
b-)     Giriş – Yazıtipi
c-)      Giriş – Paragraf
d-)     Giriş – Stiller

12)     H2O – 100m3(alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?
a-)   Giriş – Pano
b-)  Giriş – Yazıtipi
c-)   Giriş – Paragraf
d-)  Giriiş– Stiller

13)     Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?
a-)     Konum
b-)     Hizala
c-)      Metni kaydır
d-)     Döndür
14)     Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?
a-)     Sayfa düzeni –Kenar boşlukları
b-)     Sayfa düzeni –Yönlendirme
c-)      Sayfa düzeni –Boyut
d-)     Sayfa düzeni –Sütunlar

15)     Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir?
a-)     Dosya menü sekmesi                              
b-)     Düzen menü sekmesi                              
c-)      Ekle menü sekmesi                  
d-)     Veri menü sekmesi

16)     Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-)       Yeni
b-)      
c-)        Kaydet
d-)       Tablo ekle

17)     Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
a-)     Metin Yönü
b-)     Hücre kenar boşlukları
c-)      Otomatik sığdır
d-)     Sırala

18)     Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi                             
b-)     Gözden geçir –Araştır                
c-)      Gözden geçir – Eş anlamlılar                     
d-)     Gözden geçir – Sözcük sayımı

19)     Word belgesinde dipnot nerden  eklenir?
a-)     Başvurular – Dipnot Ekle
b-)      Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle
c-)      Metin Ekle– Dipnot Ekle
d-)     Görünüm– Dipnot Ekle


20)     Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Hücreleri birleştir
b-)     Hücreleri böl
c-)      Tabloyu böl
d-)     Otomatik sığdır

21)     Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)   Hücreleri birleştir
b-)  Hücreleri böl
c-)   Tabloyu böl
d-)  Otomatik sığdır

22)     Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?
a-)     Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-)     Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-)      Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-)     Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

24)     Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir.
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir.             
c-)      İmleci paragraf başına getirir.
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir.

25)     Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?
a-)     Gözden Geçir
b-)     Görünüm
c-)      Sayfa Düzeni
d-)     Baskı Önizleme

26)     Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-)     Numara biçimi tanımlanabilir
c-)      Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-)     Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27)     Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a-)     Satır sayısı arttırılabilir.            
b-)     Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-)      Tablo içine resim eklenebilir
d-)     Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28)     Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfayapısı seçeneği ile tanımlanmaz?
a-)     Belgenin kenar boşlukları
b-)     Kâğıt boyutu
c-)      Sayfa Rengi
d-)     Belge yönlendirme ayarları

29)     Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a-)   Giriş – yazı tipini daralt
b-)  Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-)   Giriş – metin efektleri
d-)  Giriş – metin vurgu rengi

30)     Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-)     Ekle – Köprü
b-)     Ekle – Yer işareti
c-)      Ekle –Çapraz başvuru
d-)     Ekle – Üstbilgi

31)     CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Geri alınan işlemi yineler
b-)     Yapılan işlemi geri alır
c-)      En son yapılan işlemi siler
d-)     En son yapılan işlemleri saklar

32)     Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?
a-)     Ekle –İmza satırı
b-)     Ekle –Nesne
c-)      Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-)     Ekle –Nesne - Nesne

33)     Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?
a-)     Ondalıksekme
b-)     Sol sekme
c-)      Yukarı sekme
d-)     Orta sekme

34)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı - Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Dipnot ekler
b-)     Sütunlara böler
c-)      Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-)     İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35)     Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?
a-)     Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-)     Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-)      Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-)     Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz

36)     Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
a-)     Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-)     Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-)      Tablonun tamamı seçilemez
d-)     Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37)     Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-)     Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-)      Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-)     Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38)     Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?
a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-)     Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-)      Sayfa düzeni – Sütunlar
d-)     Sayfa düzeni – Heceleme

39)     Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?
a-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-)     Dosyayı kaydetme penceresinde  – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-)      Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-)     Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40)     Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
a-)     Sayfa Düzeni
b-)     Gözden
c-)      Ekle
d-)     Görünüm

41)     Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindekiböl seçeneği ne işe yarar?
a-)     Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b-)     Tablodaki seçili hücreleri böler.
c-)      Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d-)     Belgeyi sütunlara ayırır.

42)     Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?
a-)     Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b-)     Dosya – Aç – Word Şablonu
c-)      Dosya – Yeni – Şablon
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43)     Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?
a-)     Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri
b-)     Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c-)      Dosya – Farklı Kaydet  – Araçlar – Genel seçenekler
d-)     Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü -  Parolalı olarak Kaydet

44)     Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx             
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx

45)     Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     .xlsx
b-)     .bmpx                         
c-)      .docx                           
d-)     .dotx            

46)     Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a-)     Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-)     Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-)      Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-)     Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

48)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?
a-)     Kelimeyi seçer
b-)     Paragrafı seçer
c-)      Satırı seçer
d-)     Kursörü metnin sonuna götürür

49)     Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Paragraf başı yapar
d-)     Yeni sayfa başına geçer

50)     Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
a-)     Kelimeler arası boşluk verir
b-)     Yeni sütun başına geçer
c-)      Yeni paragraf başına geçer
d-)     Yeni sayfa başına geçer

51)     Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a-)     Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b-)     Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden  Kes - Yapıştır
c-)      Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır
d-)     Düzen – Git - Yapıştır

52)     Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-)     Word programı kapanır
b-)     Açık olan belge kapanır
c-)      Standart araç çubuğu kapanır
d-)     Bilgisayarı kapatmaya yarar

53)     Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a-)     Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b-)     Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c-)      Shift ve yön tuşları ile
d-)     Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?
a-)     Ctrl + Z
b-)     Ctrl + C        
c-)      Ctrl + X        
d-)     Ctrl + V

55)     Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V

56)     Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasıl yapıştırılır?
a-)     CTRL + Z
b-)     CTRL + C
c-)      CTRL + X
d-)     CTRL + V

57)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)     – Şekik Ekle
b-)      – Resim Ekle
c-)      – Küçük Resim Ekle
d-)     – Tablo Ekle

58)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Şekik Ekle
b-)         – Resim Ekle
c-)         – Küçük Resim Ekle
d-)       – Tablo Ekle

59)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)     – Denklem
b-)     – Simge
c-)      – Metin Rengi
d-)     – Wordart
60)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Şekil
b-)       – Simge
c-)        – Wordart
d-)       – Grafik

61)     Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
a-)       – Küçük Resim
b-)       – Metin Kutusu
c-)        – Tablo
d-)       – Otomatik metin

62)     Belge içinde oluşturulmuş bir listeye otomatik numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)    
63)     Çalışılan belgenin her sayfasının başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
a-)     Ekle – Üstbilgi Altbilgi
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Metin
d-)     Ekle – Sayfalar

64)     Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a-)    
e-)                               
b-)    
c-)     
65)     Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın sol kenar girintisini hangi seçenek ile arttırabiliriz?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    

66)     Microsoft Word belge düzeninde seçilen bir paragrafın satır aralığını hangi seçenek ile değiştirebiliriz?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                               

67)     Seçili olan metni İtalik(Eğik) yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)                                   
c-)     
d-)    

68)   Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmek için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                                

69)   Seçili olan metni kalın metin yapmak için hangi düğme kullanılmalı?
a-)    
b-)    
c-)                                   
d-)    

70)     Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?
a-)     Giriş Sekmesi - Yazı tipi düğmesi
b-)     Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c-)      Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d-)     Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

71)  
Yukarıdaki cetvele bakarak hangisini söylemek doğru olmaz?
a-)     İlk satır girintisi 1cm olarak ayarlanmıştır
b-)     4cm olan yerde metinler ortalı yazar
c-)      4cm ile 6cm arasında öncü kullanılmıştır.
d-)     6cm olan yerde metinler sağdan yazar

72)     Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Dosya – Farklı kaydet
b-)     Dosya – Ad değiştir
c-)      Düzen – Yeni Adla kaydet
d-)     Dosya – Kaydet

73)     Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?
a-)     Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
b-)     Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
c-)      Kelime Fare ile çift tıklanır
d-)     Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

74)     Belgeye resim eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir yol tanımlamasıdır?
a-)     Ekle – Resim
b-)     Ekle – Küçük Resim
c-)      Ekle – Şekiller
d-)     Ekle – Smart art

75)     Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     Görünüm - Yakınlaştır
b-)     Görünüm - Sayfa genişliği
c-)      Görünüm - Kılavuz çizgileri
d-)     Görünüm - Bir sayfa

76)     Klavyede olamayan karakterler Word belgesine nasıl eklenir?
a-)     Ekle – Metin
b-)     Ekle – Bağlantılar
c-)      Ekle – Çizimler
d-)     Ekle – Simge

77)     Düğmesinin görevi nedir?
a-)     Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler
b-)     Yazı tipi boyutudur
c-)      Sayfanın boyutunu ayarlar
d-)     Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler

78)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya makas resmi eklemeye yarar
d-)     Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır

79)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Satır ekle
b-)     Sütun ekle
c-)      Tablo ekle
d-)     Tablo ve kenarlıklar

80)      Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili alanı kesip panoya alır
b-)     Seçili alanı kopyalayıp panoya alır
c-)      Sayfaya klasör ekler
d-)     Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır

81)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Baskı ön izleme
b-)     Açık olan Word belgesini kapatır
c-)      Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır
d-)     Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır

82)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır
b-)     Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar
c-)      Yeni bir Word belgesi açmaya yarar
d-)     Yeni bir klasör açar

83)     Yandaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-)     Madde işareti – Numaralandırma
b-)     Numaralandırma – Madde işareti
c-)      Geri al – Yinele
d-)     Yinele – Geri al

84)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar
b-)     Yazılı olan metni sağa hizalı yapar
c-)      Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar
d-)     Yazılı olan metni sola hizalı yapar

85)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar
b-)     Otomatik şekil eklememize yarar
c-)      Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar
d-)     Belgemize şekil eklemeye yarar

86)     Yandaki düğmelerin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
b-)     Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
c-)      Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
d-)     Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala

87)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Biçim boyacısıdır, metinler arası biçim ayarlarını kopyalar
b-)     Fırça biçimlerini ekrana getirir
c-)      Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar
d-)     Çizgi çizme işlemini başlatır

88)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

89)     Düğmelerin sıralanışı hangi seçenkte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Girinti azalt – Girinti arttır
b-)     Girinti arttır – Girinti azalt
c-)      Numaralandırma – Madde işareti
d-)     Madde işareti – Numaralandırma

90)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli belgeyi kaydeder
b-)     Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir
c-)      Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır
d-)     Yeni bir Word belgesi açar

91)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar
b-)     Heceleme yapar
c-)      Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür
d-)     Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar

92)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     İmlecin olduğu yere A harfi ekler
b-)     Seçilen metni siler
c-)      Yazı tipi rengidir
d-)     Seçilen metni altı çizili yapar

93)      Microsoft Word’de yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tablo boyutunu ayarlar
b-)     Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar
c-)      Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar
d-)     Sayfa sayısını arttırıp azaltır
94)     Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar
b-)     Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar
c-)      Belgenin yazdırılmadan önce kâğıt üzerindeki görünümünü ekrana getirir(Baskı Ön izleme)
d-)     Aranılan bir resmi bulmaya yarar

95)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Yeni bir Word belgesi açar
b-)     Daha önceden kaydedilen belgeleri açar
c-)      Geçerli belgeyi kaydeder
d-)     Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır

96)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
b-)     Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
c-)      Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
d-)     Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

97)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni altı çizili yapar.
b-)     Seçili olan metni kalın yapar.
c-)      Seçili olan metni italik yapar.
d-)     Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmeye yarar.

98)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Ekrandaki çizim nesnelerini seçmek için kullanılır.
b-)     Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır.
c-)      Klavye üzerinden basılan ama ekranda görünmeyen simgelerin görünmesini sağlar
d-)     Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır.

99)      Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

100)   Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Seçili olan metni sağa doğru kaydırabiliriz
b-)     Seçili nesnenin sayfada nasıl yerleşeceğini ayarlayabiliriz
c-)      Sayfaya eklenmiş olan bir resmin metin içinde nasıl duracağını ayarlayabiliriz
d-)     Belgemize resim eklemeye yarar

101)  Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli belgeye kare eklemeye yarar
b-)     Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar
c-)      Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar
d-)     Belgeye üstbilgi eklemeye yarar
102)  Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya kare çizmeye yarar
b-)     Döngüsel başvuruyu başlatır
c-)      Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar
d-)     Belgeye altbilgi eklemeye yarar

103)   Microsoft Wordde yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar
b-)     WordArt penceresini ekrana getirmeye yarar
c-)      Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar
d-)     Yazı tip rengini değiştirmeye yarar

104)  Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar
b-)     Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar
c-)      Belgeye sayfa numarası eklemeye yarar
d-)     Belgeye altbilgi eklemeye yarar

105)   Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     İmleci son sayfaya götürmeye yarar
b-)     Seçilen metni alfabetik sırada sıralmaya yarar
c-)      Sayfaya çizilen çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar
d-)     Başlangıcı büyüt’dür metnin ilk harfini büyütmeye yarar

106)  Microsoft Wordde yandaki düğme grubunun görevi nedir?
a-)     Belge görünüm düğmeleridir, açık olan belgenin görünümünü değiştirmeye yarar
b-)     Üst bilgi alt bilgi düğmeleridir, açık olan belgeye üst/alt bilgi vermeye yarar
c-)      Metin kutusu düğmeleridir, açık olan belgeye farklı metin kutuları eklemeye yarar
d-)     Çizim araç çubuğu düğmeleridir, açık olan belgeye farklı çizim seçenekleri eklemeye yarar

107)  Microsoft Wordde yandaki düğmelerinin görevi hangi seçenekte doğru sıralanmış olarak verilmiştir?
a-)     Yazım ve Dilbilgisi – Araştır – Sözcük Sayımı – Eş Anlamlılar
b-)     Yazım ve Dilbilgisi – Araştır– Eş Anlamlılar– Sözcük Sayımı
c-)      Araştır – Yazım ve Dilbilgisi – Sözcük Sayımı – Eş Anlamlılar
d-)     Sözcük Sayımı – Yazım ve Dilbilgisi – Araştır –Eş Anlamlılar

108)  Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar
b-)     Metin üzerinde kırpma yapar, seçilen metnin otomatik özetini çıkarır
c-)      Resim üzerinde kırpma yapar, istenmeyen kısımların çıkarılmasını sağlar
d-)     Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

109)   Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)          Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
b-)         Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.
c-)          Word Art galerisini ekrana getirir.
d-)         Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.110)  Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?
a-)     Kalın – İtalik – Altı Çizili
b-)     Kalın – Altı Çizili – İtalik
c-)      İtalik – Altı Çizili – Kalın
d-)     Kes – Kopyala – Yapıştır

111)  Düğmelerini sırası ile görevi nedir?
a-)     Girintiyi Arttır – Girintiyi Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
b-)     Girintiyi Azalt – Girintiyi Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma
c-)      Girintiyi Azalt – Girintiyi Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
d-)     Girintiyi Azalt – Girinti Arttıryi – Geri Al – Yinele

112)  Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?
a-)     Resim ekle – Küçük resim ekle – Şekiller – SmartArt – Grafik 
b-)     Küçük Resim ekle – Resim ekle – Şekiller – SmartArt – Grafik
c-)      Resim ekle – Küçük resim ekle– SmartArt – Grafik – Şekiller
d-)     Resim ekle – Küçük resim ekle – Şekiller– Grafik– SmartArt

113)   Microsoft Word’de yandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar
b-)     Normal sayfada cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar
c-)      Baskı ön izleme sayfasını açar
d-)     Yazdır seçeneğidir, belgeyi yazıcıdan çıkarmaya yarar

114)  Yanda görülen Görev çubuğundaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?
a-)     Belge 53 sayfadan oluşmaktadır
b-)     53 sayfalık belgenin 29 sayfasında bulunulmaktadır
c-)      Belgenin başından 13.180 inci kelimede bulunulmaktadır
d-)     Belgenin başından 13.180 inci satırda bulunulmaktadır

115)  Yandaki cetvelde sırasıyla 1,2,3,4,5. cm ler üzerinde yer alan sekme duraklarının hizalamalarının doğru olarak dizilişi aşağıdakilerden hangisindedir?
a-)     Sağdan, Ondalık, Soldan, Ortadan, Çubuk
b-)     Soldan, Ortadan, Ondalık, Sağdan, Çubuk
c-)      Soldan, Ortadan, Sağdan, Ondalık, Çubuk
d-)     Sağdan, Ortadan, Soldan, Ondalık, Çubuk

116)  Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazdır
b-)     Kaydet – Geri al – Yinele – Yeni – Baskı önizleme – Yazdır
c-)      Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi – Yazdır
d-)     Yazdır, Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır – Baskı önizleme

117)  Microsoft Worddeyandaki düğmenin görevi nedir?
a-)     Paragrafın ilk satırını ayarlar                  
b-)     Paragrafın sağ kenarını ayarlar
c-)      Paragrafın sol kenarını ayarlar                              
d-)     Paragrafın ilk satırını ve sol kenarını ayarlar

118)  Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.
a-)    
b-)    
c-)                                
d-)    

119)  Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                                                   

120)  Paragrafların girintisini arttırmak için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    

121)  Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                                

122)  Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    

123)  Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    

124)  Bir tabloda bir hücreyi birden çok hücreye bölen düğme hangisidir?
a-)    
b-)                                  
c-)     
d-)    

125)  Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir?
a-)    
b-)                                   
c-)     
d-)    

126)  Aşağıdakilerden hangisi metin biçimlendirme düğmelerinden değildir?
a-)                                  
b-)    
c-)     
d-)    127)  Aşağıdaki düğmelerden hangisini tablo biçimlendirme düğmelerinden değildir?
a-)                                  
b-)      
c-)       
d-)      

128)           Aşağıdakilerden hangi seçenek seçili olan paragrafın sağa hizalı olmasını sağlar?
a-)    
b-)    
c-)     
d-)                                  

129)           Bir metnin özelliklerinin aynısını başka metinlere vermek için kullanılan standart araç çubuğu düğmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)      
b-)                                    
c-)       
d-)      

130)  Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b-)     Paragraflar arası boşluk ayarları
c-)      Hizalama ayarları
d-)     Yazı tipi rengi ayarları

131)  Giriş menü sekmesi - Yazı tipi ayar seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?
a-)     Yazı tipini değiştirmek
b-)     Yer işareti koymak
c-)      Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d-)     Altı çizili yapmak

132)  Giriş – Paragraf – Sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)     Belli noktalara sekme durakları koymak
b-)     Belirtilen sekmeleri silmek
c-)      Sayfa numarası vermek
d-)     Sekmelerin hizalarını değiştirmek

133)  Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-)          Belgeye baskı önizleme yapmak
b-)         Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c-)          Belgeye koruma parolası vermek
d-)         Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

134)  Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b-)     Resim hazırlanır ve resimler üzerinde ayarlamalar yapılır
c-)      Hesap tabloları oluşturulur, veri tablosunun grafikleri oluşturulur
d-)     Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

135)  Giriş sekmesinde bulunan Bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?
a-)     Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
b-)     Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer
c-)      Toplam sözcük sayısını verir
d-)     Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar


136)  Yandaki açıklama düğmelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-)     Yeni açıklama – Sil – Önceki – Sonraki
b-)     Yeni açıklama – Sil – Sonraki – Önceki
c-)      Yeni açıklama – Sonraki – Önceki – Sil
d-)     Sil – Yeni açıklama – Önceki – Sonraki

137)           Microsoft Word 2007 programındakağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-)     Giriş – Sayfa yapısı
c-)      Görünüm – Sayfa yapısı
d-)     Giriş – Yazı tipi

138)           Microsoft Word programında CTRL+F tuşunun görevi nedir?
a-)    
b-)     Bul
c-)      Git
d-)     Değiştir

139)           CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
a-)     Geri Al
b-)     Yeniden Yazılan
c-)      Yeni
d-)     Kaydet

140)            Word programında daha önceden kaydedilmiş olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Dosya – Kaydet
b-)     Dosya – Aç
c-)      Dosya – Yeni
d-)     Dosya – Baskı Ön izleme

141)            Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Ctrl+S
b-)     Ctrl+V
c-)      Shift  + A
d-)     Ctrl+A

142)             Word programında klavye ile yazı seçme işlemi (Bloklama) hangi tuşlarla yapılır?
a-)     CaspLock + Yön Tuşları
b-)     Shift + Yön Tuşları
c-)      Alt + Yön Tuşları
d-)     Alt Gr + Yön Tuşları

143)           Microsoft Word programında metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Ekle –Git
b-)     Ekle –Bul
c-)      Giriş –Git
d-)     Giriş –Bul

144)           Microsoft Word programında bir sayfayı farklı bir adla farklı bir ortama kaydetmek için
a-)     Alt + S
b-)     CTRL + S
c-)      Dosya - Kaydet
d-)     Dosya – Farklı Kaydet
145)           Microsoft Word programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?
a-)     Giriş – Görünümler
b-)     Görünüm – Belge görünümleri
c-)      Görünüm – Sayfa Yapısı
d-)     Sayfa Düzeni - Belge görünümleri

146)             Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?
a-)     Giriş –Değiştir
b-)     Ekle – Değiştir
c-)      Görünüm – Değiştir
d-)     Sayfa Düzeni – Değiştir

147)           Ekranın solundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?
a-)     Cetvel ayarları
b-)     Sekmeler
c-)      Yazı Tipi
d-)     Sayfa Yapısı ayarları

148)           Belgemize 3 Boyutlu metin eklemek için aşağıdaki aşağıdaki seçeneklerin hangisi uygulanır?
a-)     Giriş –Word Art
b-)     Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
c-)      Ekle –Word Art
d-)     Ekle – 3 Boyut

149)            Word programında metni sütunlara nasıl bölebiliriz?
a-)     Gözden Geçir – Sütunlar
b-)     Sayfa Düzeni– Sütunlar
c-)      Görünüm– Sütunlar
d-)     Ekle  – Sütunlar

150)           Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır?
a-)     Sayfa Düzeni– Yazdır
b-)     Ekle- Yazdır
c-)      Dosya - Yazdır
d-)     Dosya – Baskı önizleme

151)           Belgeye üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?
a-)     Giriş – Üst bilgi ve alt bilgi
b-)     Görünüm – Üstbilgi ve alt bilgi
c-)      Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi
d-)     Sayfa Düzeni – Üstbilgi ve alt bilgi

152)           Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
a-)     CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
b-)     CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
c-)      CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
d-)     CTRL+F - CTRL+ H –F5

153)           Microsoft Word 2010 programında, Giriş menü sekmesinden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a-)     Yazı büyüklüğünü değiştirme
b-)     Yazı rengini değiştirme
c-)      Hizalama işlemleri
d-)     Resim ekleme işlemi

154)           Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?
a-)     Baskı Ön izleme             
b-)     Sayfa Yapısı
c-)      Sayfa Düzeni Görünümü
d-)     Hiçbiri

155)           Sayfanın  yakınlaştırma oranını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisikullanılır?
a-)     Giriş– Sayfa  Yapısı – Yakınlaştır
b-)     Görünüm – Yakınlaştır
c-)      Ekle – Yakınlaştır  
d-)     Görünüm – Pencere – Yakınlaştır

  
156)           Metne numaralandırmaveya madde işareti eklemek için hangi seçenek kullanılır?
a-)     Sayfa DüzeniSekmesi
b-)     Giriş Sekmesi
c-)      BaşvurularSekmesi
d-)     Görünüm Sekmesi

157)           Belgemize kenarlık eklemek veya  sayfa rengiayarı vermek için kullandığımız gereken menü aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     Giriş              
b-)     Sayfa Düzeni
c-)      Görünüm
d-)     Gözden Geçir

158)           Aşağıdaki menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word 2010menü sekmelerinden birisi değildir?
a-)     Giriş            
b-)     Başvurular            
c-)      Araçlar               
d-)     Gözden geçir

159)           Microsoft Word’de Dosya menü sekmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a-)     Yeni               
b-)     Aç              
c-)      Kaydet
d-)     Tablo ekle

160)           Ctrl+Home tuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir     
c-)      İmleci paragraf başına getirir
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir

161)           Ctrl + End tuşlarının Microsoft Word’de görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)     İmleci belgenin başına getirir
b-)     İmleci belgenin sonuna getirir      
c-)      İmleci paragraf başına getirir
d-)     İmleci paragraf sonuna getirir

162)           Microsoft Wordde tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
a-)     Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-)     Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-)      Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-)     Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
  163)           Girişmenü sekmesinde bulunan düğmesi ne işe yarar?
a-)     Büyük / Küçük Harf değiştirme  işlemini yapar
b-)     Yazı boyutunu arttırıp azaltır
c-)      Metni renklendirir
d-)     Sözcük sayar

164)           Microsoft Word’de Yeni belge açmak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır?
a-)     CTRL+S
b-)     CTRL+N
c-)      CTRL+X
d-)     CTRL+Z

165)           Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralandırma aşamasında sayfa numarasını hizalama seçeneklerinden biri değildir?
a-)     Sağda         
b-)     Ortada       
c-)      Solda          
d-)     Yanda

166)           Word de oluşturulan bir belgeyi klavyeden kısayol tuşları ile kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a-)     CTRL+A    
b-)     CTRL+S       
c-)      CTRL+X      
d-)     CTRL+Z

167)           Microsoft Office Word belgesinde belgenin üstüne ve altına yazılan bir bilginin tüm sayfalarda tekrar etmesi için aşağıdakiseçenekelrden hangisi kullanılmalıdır?
a-)     Ekle– Üstbilgi / Altbilgi
b-)     Görünüm– Üstbilgi – Altbilgi
c-)      Giriş– Üstbilgi – Altbilgi
d-)     Sayfa Düzeni– Üstbilgi – Altbilgi

168)           Worddekibir belgeyi  yazıcıya gönderen kısayol tuşu hangisidir?
a-)     CTRL+P      
b-)     CTRL+S    
c-)      ALT+P        
d-)     ALT+S

169)           Word’de bir metnin biçim ayarlarını başka bir metne aktarmak için hangi araç düğmesi kullanılır? 
a-)     Köprü
b-)     Biçim boyacısı
c-)      Yazı Denetimi
d-)     Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

170)           Aşağıdakilerden hangisi Word de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?
a-)     Sayı
b-)     Harf
c-)      Roma Rakamı
d-)     Simge

171)           Belge içerisindeki bir metni otomatik olarak başka bir metin ile değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 
a-)     Giriş–Değiştir
b-)     Görünüm– Değiştir
c-)      Ekle – Değiştir
d-)     Başvurular– Değiştir

172)           Yazdırma işlemi sırasında yazdırma alanına 3-6,8,9 rakamları yazıldığında hangi sayfalar yazıcıdan çıkar?
a-)     3,6,9
b-)     Tüm belge
c-)      3,4,5,6,8,9
d-)     3,6,8,9
173)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Sola Hizalı

174)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kaydet
b-)     Yazdır
c-)      Baskı Önizleme
d-)     Farklı Kaydet

175)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Biçim boyacısı
b-)     Renkle doldur
c-)      Çizgi rengi
d-)     Dolgu rengi

176)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Büyük küçük harf
b-)     Biçimlendirmeyi temizle
c-)      Biçim boyacısı
d-)     Metin kutusu

177)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Madde işareti
b-)     Otomatik numaralandırma
c-)      Girinti azalt
d-)     Girinti arttır


178)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Madde işareti
b-)     Otomatik numaralandırma
c-)      Girinti azalt
d-)     Girinti arttır

179)           Yandaki Tümünü Göster düğmesi ne amaçla kullanılır?
a-)     Belgede basılmayan karakterleri gösterir.
b-)     Belgenin görünümünü değiştirir.
c-)      Yazı karakterini değiştirir.
d-)     Kenar boşluklarını ayarlar

180)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla

181)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla182)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla

183)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Ortalı
b-)     Sola Hizalı
c-)      Sağa Hizalı
d-)     Yasla


184)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Biçim Boyacısı

185)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Kalın
b-)     İtalik
c-)      Altı Çizili
d-)     Biçim Boyacısı

186)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Otomatik numaralandırma
b-)     Madde işareti
c-)      Girinti arttır
d-)     Girinti azalt

187)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Otomatik numaralandırma
b-)     Madde işareti
c-)      Girinti arttır
d-)     Girinti azalt

188)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Satır aralığı
b-)     Paragraf aralığı
c-)      Metin büyüklüğü
d-)     Satırları düzgün dağıt

189)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Üst simge
b-)     Alt simge
c-)      Simge akle
d-)     Nesne ekle

190)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)    
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır191)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)    
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır

192)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)    
b-)     Yeni
c-)      Kaydet
d-)     Yazdır

193)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?
a-)     Geri al
b-)     Yenile
c-)      Makro Ekle
d-)     Nesne Ekle

194)           Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır?

a-)     Geri al
b-)     Yenile
c-)      Makro Ekle
d-)     Nesne Ekle

195)            Seçenekleri hangi menü içerisinde yer alır?

a-)     Giriş
b-)     Başvurular
c-)      Görünüm
Sayfa DüzeniDiğer Yayınlar

Bültenimize Abone Ol

Bildirimler

Disqus Logo