Temel Bilgi Teknolojileri Excel 2010 Soruları - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

görsel: www.muratyazici.com


1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?
 a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi
 b-) Biçim - Hücreler - Desen
 c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık
 d-) Biçim - Hücreler – Hizalama


 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir? 
a-) =BUGÜN()      b-) =ŞİMDİ()     c-) =TARİH()    d-) =GÜN()

 3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?
 a-) =B5       b-) B5       c-) =B(5)       d-) =5B 

4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?
 a-) =A1&” “&A2       b-) =A1&A3       c-) =A1&A2       d-) =A1+A2 

5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) =Topla(B4;B7)       b-) =Topla(B4,B7)       c-) =Topla(B4:B7)       d-) Hiçbiri 


6. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
 a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar 
b-) E4 boş ise Geçti yazar 
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar 
d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar 

7. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir? 
a-) 23       b-)       23,4       c-) 23,5       d-) 23,451


 8. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Satır/sütunları otomatik toplar. 
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar. 
c-) Yeni bir Excel satırı ekler. 
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.


9. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler. 
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır. 
c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir. 
d-) Yazı tipi penceresini getirir. 

10. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir? 
a-) a1+a2+a3+A7       b-) a1       c-) a1+a3+a7       d-) a3+a2 


Cevaplar


1-B   2-B    3-A    4-B   5-C   6-D   7-C   8-A   9-C    10-A11. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer? 
a-) Kelime işlemci 
b-) Tablo / Grafik 
c-) Ticari program 
d-) Eğitim programı 

12. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler? 
a-) Görünüm – Durum Çubuğu 
b-) Görünüm – Araç Çubuğu 
c-) Görünüm – Formül Çubuğu 
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi 

13. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?
 a-) Biçim – Sütun – Göster 
b-) Biçim – Sayfa – Gizle 
c-) Biçim – Sütun – Gizle 
d-) Biçim – Satır – Gizle 


14. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?
 a-) Biçim – Satır – Göster 
b-) Biçim – Sayfa – Gizle 
c-) Biçim – Sütun – Gizle 
d-) Biçim – Satır – Gizle 

15. Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir? 
a-) Dosyayı yazdırır 
b-) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler 
c-) Grafik Çizer 
d-) Dosyayı siler 

16. Ekle / Grafik ne işlem yapar? 
a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler. 
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler. 
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar. 
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir 


17. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır? 
a-) .bmp       b-) .txt       c-) .xls       d-) .xlt


18. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?
a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden
adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir

19. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna 
getirmek için hangi tuş kullanılır?
a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1

20. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile 
hangi işlem yapılır?
a-) Para birimi formatı değiştirilir.
b-) Saat formatı değiştirilir.
c-) Tarih formatı değiştirilir.
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.


Cevaplar

11-B   12-C   13-C   14-D   15-B   16-A   17-C   18-D   19-A   20-A21.  işareti varsa bunun#21. Bir hücrenin içinde #### anlamı nedir?
a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır.
b-) Formül hatası.
c-) İşlev Hatası.
d-) Hücre Seçilmiştir.

22. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi 
nedir?
a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı
kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

23. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
a-) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler.
d-) Yeni bir sütun ekler.

24. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine 
gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

25. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi 
kullanılır?
a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat

26. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?
a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma
seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

27. =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda 
GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
a-) 19
b-) 80
c-) 88
d-) 60

28. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?
a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.

29. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla 
komutunun yaptığı işlem nedir?
a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

30. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) 
formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar


Cevaplar

21-A   22-D   23-A   24-B   25-A   26-C   27-C   28-B   29-C   30-B31. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. 
Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması 
için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala –
Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

34. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini 
verir?
a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi 
doğru olarak yazılmıştır?
a-) A1
b-) AB
c-) 1A 
d-) A

36. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru 
olarak belirtilmiştir?
a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

37. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş 
kullanılır?
a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları

38. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak 
için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

39. Formül hangi işaretle başlar?
a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

40. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit 
değildir anlamına gelir?
a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=


Cevaplar

31-B 32-A 33-D 34-A 35-A 36-B 37-C 38-B 39-C 40-C41. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

42. A5 neyi temsil eder?
a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu

43. (A1:A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

44. (A1;A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

45. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare 
+ olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama

46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi 
kullanılır?
a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki 
işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

49. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı 
kullanmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri
biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

50. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe 
yarar?
a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler


Cevaplar

41-D 42-C 43-B 44-A 45-B 46-A 47-C 48-A 49-A 50-A51. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir

52. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?
a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

53. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma 
sayfası ekler?
a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

54. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler 
penceresindeki sekmelerden değildir?
a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen

55. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin 
yazı tipini değiştirir?
a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

56. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki 
hangi seçenek ile yazdırılır?
a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır

57. Yandaki düğmelerin görevi sırası ile 
nedir?
a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma

58. Yandaki düğmelerin görevi sırası 
ile nedir?
a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d-) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

59. Yandaki düğmenin görevi nedir?
a-) Metin kutusu ekler
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir


60. Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Resim eklemeye yarar
b-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d-) Para resmi eklemeye yarar


Cevaplar

51-B 52-C 53-C 54-B 55-A 56-A 57-A 58-B 59-C 60-C61. Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
b-) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
c-) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
d-) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

62. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Ondalık arttır – Ondalık azalt
b-) Ondalık azalt- Ondalık arttır
c-) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
d-) Yüzde oranı – Binlik ayıracı

63. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala –
Kes –Yapıştır
b-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes –
Kopyala – Yapıştır
c-) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala –
Yapıştır – Kes
d-) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes –
Kopyala – Yapıştır

64. Yukarıdaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi 
seçenek doğrudur?
a-) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
b-) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
c-) Kursör A5 hücresindedir.
d-) Kursör B7 hücresindedir.

65. Yukarıdaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru 
olarak verilmiştir?
a-) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
b-) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
c-) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
d-) İşlev sihirbazı – Onay – İptal

66. Yukarıdaki penceredeki seçenekler ile 
aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
b-) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
c-) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
d-) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler

67. Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu 
doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) İmleç 3. sütundadır
b-) İmleç 3. satırdadır
c-) İmleç B3 hücresindedir
d-) İmleç 3B hücresindedir

68. Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık –
Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın
çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt
kenarlık

69. Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
b-) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
c-) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
d-) Hücredeki rakamın yüzdesini alır


70. Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
b-) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
c-) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder
d-) Veri sayfasının açılmasını sağlar


Cevaplar

61-B 62-A 63-B 64-B 65-A 66-B 67-C 68-A 69-C 70-A
71. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, 
E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?
a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

72. Aşağıdakilerden hangisi sayıyı tarih biçimine 
dönüştürür?
a-) Biçim – Hücreler – Sayı – Tarih
b-) Biçim – Hücreler – Tarih
c-) Biçim – Hücreler – Sayı – Finansal
d-) Biçim – Hücreler – sayı – Bilimsel

73. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon 
değildir?
a-) ORTALAMA
b-) VE
c-) YADA
d-) DEĞİL

74. Aşağıdakilerden hangisi hücre içine sığmayan 
veriyi aynı hücre içinde bir alt satıra yazılmasını sağlar?
a-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Metni kaydır
b-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Metin denetimi – Metni
kaydır
c-) Biçim – Hizala – Kaydır
d-) Biçim – Hücreler – Seçim alanını kaydır

75. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama 
sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)
b-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

76. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama 
sütunundaki not yuvarlandığında 50 ye eşit ve yüksekse “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YUVARLA(C3;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

77. Yukarıdaki veriler doğrultusunda hem yazılıdan 
hem de uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

78. Yukarıdaki veriler doğrultusunda yazılıdan veya 
uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

79. Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 
ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?
a-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
b-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“POZİTİF”))
c-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
d-) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)


80. Aşağıdaki formüllerden hangisi A1, A2 ve A3 
hücrelerine girilmiş sayıları toplar?
a-) =TOPLA(A1;A3)
b-) =TOPLA(A1;A2;A3)
c-) =TOPLA(A1:A3)+TOPLA(A1:A3)
d-) =TOPLA(A1)+TOPLA(A2)+TOPLA(A3)


Cevaplar

71-A 72-A 73-A 74-B 75-B 76-A 77-A 78-B 79-A 80-B81. Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile 
A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?
a-) =(B2-A2)
b-) (B2-A2)
c-) =(B2) FARK (A2)
d-) =FARK(B2) FARK(A2)

82. Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve 
A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?
a-) =ÇARPIM(A1:C4)
b-) =ÇARPIM(A1;C4)
c-) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
d-) =(A1;C1:C4)

83. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve 
E5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını verir?
a-) ORTALAMA(E1;E5)
b-) =(E1:E5)/4
c-) =ORTALAMA(E1:E5)
d-) (E1;E2;E3;E4;E5)/4

84. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, 
E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?
a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

85. =ORTALAMA(A1:A3;A5) formülü hangi hücrelerin 
ortalamasını alır?
a-) A1;A2;A3;A4;A5
b-) A1;A3;A5
c-) A1;A2;A3;A5
d-) A1;A3;A4;A5

86. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu satıra 
gider?
a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

87. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu sütuna 
gider?
a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

88. B1 hücresindeki sayının karekökünü alan formül 
aşağıdakilerden hangisidir?
a-) = karekök(B1)
b-) =karekökü(B1)
c-) karekök(B1)
d-) Hiçbiri

89. A2 ve B3 hücrelerindeki sayıların ortalamasını 
veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =ortalama (A2:B3)
b-) = topla (A2;B3)
c-) =ortalama (A2;B3)
d-) =Ortalama(A2+B3)

90. Sayfaya satır eklemek için aşağıdakilerden 
hangisi kullanılmalıdır?
a-) Ekle-Satır
b-) Biçim –Sütun
c-) Ekle-Yeni Sütun
d-) Düzen – Sütun


Cevaplar

81-A 82-C 83-C 84-C 85-C 86-C 87-D 88-A 89-C 90-A91. Excel'de A1'den D1'e kadar olan sayıların 
toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =A1+C1+D1
b-) TOPLA(A1:D1)
c-) =TOPLA(A1+D1)
d-) =TOPLA(A1:D1)

92. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan 
sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =E6-E4/2
b-) =(E6-E4)/2
c-) =(E6-E4):/2
d-) =(E6:E4)/2

93. C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a-) $8$C
b-) $C$8
c-) *C*8
d-) *8*C

94. Üs almada kullanılan işaret aşağıdakilerden 
hangisidir?
a-)    ^ b-)    : c-)     + d-) *

95. Aşağıdakilerden hangisi ile rakamlara binlik ayıracı eklenebilir?
a) b)
c) d) Hiçbiri

96. B2’den B6’ya kadar olan hücreler arasındaki en 
yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?
a-) =Topla(B2:B6)
b-) =Mak(B2:B6)
c-) =Min(B2:B6)
d-) =Mak(B2;B6)

97. Dosyasının B15 hücresinde yazılı olan 
=TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C15 hücresine
kopyaladığımızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?
a-) Hiçbir değişiklik olmaz işlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
b-) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
c-) İşlev =TOPLA(C10:C15) olarak değişir
d-) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir

98. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden 
eklenemez?
a-) Dosya
b-) Satır
c-) Grafik
d-) Köprü

99. Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 
değerinin 50 olması durumunda ne olur?
a-) A2
b-) B2
c-) A2+B2
d-) A2*B2

100. =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri 
aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =topla(b4;b7)
b-) =topla(b4,b7)
c-) =topla(b4:b7)
d-) =topla(b4+b7)

MİCROSOFT EXCEL TEST CEVAPLARI

1-B 2-B 3-A 4-B 5-C 6-D 7-C 8-A 9-C 10-A
11-B 12-C 13-C 14-D 15-B 16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-A 22-D 23-A 24-B 25-A 26-C 27-C 28-B 29-C 30-B
31-B 32-A 33-D 34-A 35-A 36-B 37-C 38-B 39-C 40-C
41-D 42-C 43-B 44-A 45-B 46-A 47-C 48-A 49-A 50-A
51-B 52-C 53-C 54-B 55-A 56-A 57-A 58-B 59-C 60-C
61-B 62-A 63-B 64-B 65-A 66-B 67-C 68-A 69-C 70-A
71-A 72-A 73-A 74-B 75-B 76-A 77-A 78-B 79-A 80-B
81-A 82-C 83-C 84-C 85-C 86-C 87-D 88-A 89-C 90-A


91-D 92-B 93-B 94-A 95-C 96-B 97-D 98-A 99-A 100-C

Temel Bilgi Teknolojileri Excel 2010 Soruları

görsel: www.muratyazici.com


1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?
 a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi
 b-) Biçim - Hücreler - Desen
 c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık
 d-) Biçim - Hücreler – Hizalama


 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir? 
a-) =BUGÜN()      b-) =ŞİMDİ()     c-) =TARİH()    d-) =GÜN()

 3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?
 a-) =B5       b-) B5       c-) =B(5)       d-) =5B 

4. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?
 a-) =A1&” “&A2       b-) =A1&A3       c-) =A1&A2       d-) =A1+A2 

5. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) =Topla(B4;B7)       b-) =Topla(B4,B7)       c-) =Topla(B4:B7)       d-) Hiçbiri 


6. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
 a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar 
b-) E4 boş ise Geçti yazar 
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar 
d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar 

7. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir? 
a-) 23       b-)       23,4       c-) 23,5       d-) 23,451


 8. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Satır/sütunları otomatik toplar. 
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar. 
c-) Yeni bir Excel satırı ekler. 
d-) Yeni bir Excel sütunu ekler.


9. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler. 
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır. 
c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir. 
d-) Yazı tipi penceresini getirir. 

10. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir? 
a-) a1+a2+a3+A7       b-) a1       c-) a1+a3+a7       d-) a3+a2 


Cevaplar


1-B   2-B    3-A    4-B   5-C   6-D   7-C   8-A   9-C    10-A11. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer? 
a-) Kelime işlemci 
b-) Tablo / Grafik 
c-) Ticari program 
d-) Eğitim programı 

12. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler? 
a-) Görünüm – Durum Çubuğu 
b-) Görünüm – Araç Çubuğu 
c-) Görünüm – Formül Çubuğu 
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi 

13. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?
 a-) Biçim – Sütun – Göster 
b-) Biçim – Sayfa – Gizle 
c-) Biçim – Sütun – Gizle 
d-) Biçim – Satır – Gizle 


14. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?
 a-) Biçim – Satır – Göster 
b-) Biçim – Sayfa – Gizle 
c-) Biçim – Sütun – Gizle 
d-) Biçim – Satır – Gizle 

15. Dosya – Baskı Önizleme komutunun görevi nedir? 
a-) Dosyayı yazdırır 
b-) Dosyanın yazıcıdan çıkmadan önceki halini görüntüler 
c-) Grafik Çizer 
d-) Dosyayı siler 

16. Ekle / Grafik ne işlem yapar? 
a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler. 
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler. 
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar. 
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir 


17. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır? 
a-) .bmp       b-) .txt       c-) .xls       d-) .xlt


18. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?
a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden
adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir

19. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna 
getirmek için hangi tuş kullanılır?
a-) F2
b-) ESC
c-) TAB
d-) F1

20. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile 
hangi işlem yapılır?
a-) Para birimi formatı değiştirilir.
b-) Saat formatı değiştirilir.
c-) Tarih formatı değiştirilir.
d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.


Cevaplar

11-B   12-C   13-C   14-D   15-B   16-A   17-C   18-D   19-A   20-A21.  işareti varsa bunun#21. Bir hücrenin içinde #### anlamı nedir?
a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır.
b-) Formül hatası.
c-) İşlev Hatası.
d-) Hücre Seçilmiştir.

22. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi 
nedir?
a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı
kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

23. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
a-) Yeni bir çalışma sayfası açar.
b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler.
d-) Yeni bir sütun ekler.

24. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine 
gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

25. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi 
kullanılır?
a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat

26. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?
a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma
seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

27. =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda 
GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
a-) 19
b-) 80
c-) 88
d-) 60

28. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?
a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.

29. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla 
komutunun yaptığı işlem nedir?
a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

30. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) 
formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
a-) Hata mesajı verir
b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar
d-) Hücre içinde Pekiyi yazar


Cevaplar

21-A   22-D   23-A   24-B   25-A   26-C   27-C   28-B   29-C   30-B31. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23
b-) 23,4
c-) 23,5
d-) 23,451

32. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. 
Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =C3*15%
b-) =C3*15
c-) =C3*15
d-) =C4*1,5

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması 
için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala –
Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

34. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini 
verir?
a-) =BUGÜN()
b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH()
d-) =SAAT()

35. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi 
doğru olarak yazılmıştır?
a-) A1
b-) AB
c-) 1A 
d-) A

36. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru 
olarak belirtilmiştir?
a-) AB:CD
b-) A1:A10
c-) 1A:1B
d-) A1:1C

37. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş 
kullanılır?
a-) ESC + Yön tuşları
b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları
d-) ENTER + Yön tuşları

38. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak 
için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
a-) Fonksiyon tuşları
b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu
d-) DELETE tuşu

39. Formül hangi işaretle başlar?
a-) ?
b-) >
c-) =
d-) /

40. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit 
değildir anlamına gelir?
a-) <
b-) ><
c-) <>
d-) >=


Cevaplar

31-B 32-A 33-D 34-A 35-A 36-B 37-C 38-B 39-C 40-C41. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Sayı
b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin
d-) Menü

42. A5 neyi temsil eder?
a-) A sütunu
b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır
d-) A satırı – 5. sütunu

43. (A1:A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

44. (A1;A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

45. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare 
+ olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
a-) Taşıma
b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme
d-) Bloklama

46. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1;B1)

47. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi 
kullanılır?
a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

48. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki 
işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

49. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı 
kullanmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri
biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

50. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe 
yarar?
a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler


Cevaplar

41-D 42-C 43-B 44-A 45-B 46-A 47-C 48-A 49-A 50-A51. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir

52. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?
a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

53. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma 
sayfası ekler?
a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

54. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler 
penceresindeki sekmelerden değildir?
a-) Sayı
b-) Gölgeleme
c-) Hizalama
d-) Desen

55. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin 
yazı tipini değiştirir?
a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama

56. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki 
hangi seçenek ile yazdırılır?
a-) Dosya – Yazdır
b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır
d-) Ekle – Yazdır

57. Yandaki düğmelerin görevi sırası ile 
nedir?
a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma

58. Yandaki düğmelerin görevi sırası 
ile nedir?
a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d-) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

59. Yandaki düğmenin görevi nedir?
a-) Metin kutusu ekler
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir


60. Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Resim eklemeye yarar
b-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d-) Para resmi eklemeye yarar


Cevaplar

51-B 52-C 53-C 54-B 55-A 56-A 57-A 58-B 59-C 60-C61. Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
b-) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
c-) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
d-) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

62. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Ondalık arttır – Ondalık azalt
b-) Ondalık azalt- Ondalık arttır
c-) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
d-) Yüzde oranı – Binlik ayıracı

63. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala –
Kes –Yapıştır
b-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes –
Kopyala – Yapıştır
c-) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala –
Yapıştır – Kes
d-) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes –
Kopyala – Yapıştır

64. Yukarıdaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi 
seçenek doğrudur?
a-) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
b-) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
c-) Kursör A5 hücresindedir.
d-) Kursör B7 hücresindedir.

65. Yukarıdaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru 
olarak verilmiştir?
a-) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
b-) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
c-) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
d-) İşlev sihirbazı – Onay – İptal

66. Yukarıdaki penceredeki seçenekler ile 
aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
b-) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
c-) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
d-) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler

67. Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu 
doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) İmleç 3. sütundadır
b-) İmleç 3. satırdadır
c-) İmleç B3 hücresindedir
d-) İmleç 3B hücresindedir

68. Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık –
Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın
çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt
kenarlık

69. Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
b-) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
c-) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
d-) Hücredeki rakamın yüzdesini alır


70. Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
b-) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
c-) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder
d-) Veri sayfasının açılmasını sağlar


Cevaplar

61-B 62-A 63-B 64-B 65-A 66-B 67-C 68-A 69-C 70-A
71. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, 
E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?
a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

72. Aşağıdakilerden hangisi sayıyı tarih biçimine 
dönüştürür?
a-) Biçim – Hücreler – Sayı – Tarih
b-) Biçim – Hücreler – Tarih
c-) Biçim – Hücreler – Sayı – Finansal
d-) Biçim – Hücreler – sayı – Bilimsel

73. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal bir fonksiyon 
değildir?
a-) ORTALAMA
b-) VE
c-) YADA
d-) DEĞİL

74. Aşağıdakilerden hangisi hücre içine sığmayan 
veriyi aynı hücre içinde bir alt satıra yazılmasını sağlar?
a-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Yatay – Metni kaydır
b-) Biçim – Hücreler – Hizalama – Metin denetimi – Metni
kaydır
c-) Biçim – Hizala – Kaydır
d-) Biçim – Hücreler – Seçim alanını kaydır

75. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama 
sütundaki not 50 den büyük yada eşit ise “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(C2>=50;“KALDI”;“GEÇTİ”)
b-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(C2=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

76. Yukarıdaki veriler doğrultusunda Ortalama 
sütunundaki not yuvarlandığında 50 ye eşit ve yüksekse “geçti” değilse “kaldı” yazan formül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YUVARLA(C3;0)>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(C2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)
d-) =EĞER(YUVARLA(C2;0)>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

77. Yukarıdaki veriler doğrultusunda hem yazılıdan 
hem de uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

78. Yukarıdaki veriler doğrultusunda yazılıdan veya 
uygulamadan aldığı not 50 ye eşit ve yüksekse“Geçti” değilse “Kaldı” yazan formül hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
b-) =EĞER(YADA(A2>=50;B2>=50);“GEÇTİ”;“KALDI”)
c-) =EĞER(VE(A2>=50;B2>=50);“KALDI”;“GEÇTİ”)
d-) =EĞER(VE(A2>=50;“GEÇTİ”;“KALDI”)

79. Aşağıdakilerden hangisi A1 hücresindeki değer 0 
ise “sıfır”; A1 hücresindeki değer 0 dan büyükse “Pozitif”, değilse “Negatif” yazar?
a-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”))
b-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“ NEGATİF”;“POZİTİF”))
c-) =EĞER(A1=0;“SIFIR”;EĞER(A1>0;“POZİTİF”))
d-) =EĞER(A1>0;“POZİTİF”;“NEGATİF”)


80. Aşağıdaki formüllerden hangisi A1, A2 ve A3 
hücrelerine girilmiş sayıları toplar?
a-) =TOPLA(A1;A3)
b-) =TOPLA(A1;A2;A3)
c-) =TOPLA(A1:A3)+TOPLA(A1:A3)
d-) =TOPLA(A1)+TOPLA(A2)+TOPLA(A3)


Cevaplar

71-A 72-A 73-A 74-B 75-B 76-A 77-A 78-B 79-A 80-B81. Aşağıdaki formüllerden hangisinde B2 hücresi ile 
A2 hücresindeki sayıların farkı alınır?
a-) =(B2-A2)
b-) (B2-A2)
c-) =(B2) FARK (A2)
d-) =FARK(B2) FARK(A2)

82. Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve 
A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?
a-) =ÇARPIM(A1:C4)
b-) =ÇARPIM(A1;C4)
c-) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
d-) =(A1;C1:C4)

83. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve 
E5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını verir?
a-) ORTALAMA(E1;E5)
b-) =(E1:E5)/4
c-) =ORTALAMA(E1:E5)
d-) (E1;E2;E3;E4;E5)/4

84. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4, E5, 
E6 ve E7 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?
a-) =MİN(E1:E7)
b-) =MİN(E1;E7)
c-) =MAK(E1:E7)
d-) =MAK(E1;E7)

85. =ORTALAMA(A1:A3;A5) formülü hangi hücrelerin 
ortalamasını alır?
a-) A1;A2;A3;A4;A5
b-) A1;A3;A5
c-) A1;A2;A3;A5
d-) A1;A3;A4;A5

86. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu satıra 
gider?
a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

87. Aşağıdaki tuş ikililerinden hangisi sonuncu sütuna 
gider?
a-) Ctrl + home
b-) Ctrl + end
c-) Ctrl + aşağı yön tuşu
d-) Ctrl + yukarı yön tuşu

88. B1 hücresindeki sayının karekökünü alan formül 
aşağıdakilerden hangisidir?
a-) = karekök(B1)
b-) =karekökü(B1)
c-) karekök(B1)
d-) Hiçbiri

89. A2 ve B3 hücrelerindeki sayıların ortalamasını 
veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =ortalama (A2:B3)
b-) = topla (A2;B3)
c-) =ortalama (A2;B3)
d-) =Ortalama(A2+B3)

90. Sayfaya satır eklemek için aşağıdakilerden 
hangisi kullanılmalıdır?
a-) Ekle-Satır
b-) Biçim –Sütun
c-) Ekle-Yeni Sütun
d-) Düzen – Sütun


Cevaplar

81-A 82-C 83-C 84-C 85-C 86-C 87-D 88-A 89-C 90-A91. Excel'de A1'den D1'e kadar olan sayıların 
toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =A1+C1+D1
b-) TOPLA(A1:D1)
c-) =TOPLA(A1+D1)
d-) =TOPLA(A1:D1)

92. E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan 
sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =E6-E4/2
b-) =(E6-E4)/2
c-) =(E6-E4):/2
d-) =(E6:E4)/2

93. C8 hücresini sabit hücre olarak ifade eden 
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a-) $8$C
b-) $C$8
c-) *C*8
d-) *8*C

94. Üs almada kullanılan işaret aşağıdakilerden 
hangisidir?
a-)    ^ b-)    : c-)     + d-) *

95. Aşağıdakilerden hangisi ile rakamlara binlik ayıracı eklenebilir?
a) b)
c) d) Hiçbiri

96. B2’den B6’ya kadar olan hücreler arasındaki en 
yüksek notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?
a-) =Topla(B2:B6)
b-) =Mak(B2:B6)
c-) =Min(B2:B6)
d-) =Mak(B2;B6)

97. Dosyasının B15 hücresinde yazılı olan 
=TOPLA(A5:B10) alanındaki işlevi C15 hücresine
kopyaladığımızda işlevin alan adresi aşağıdakilerden hangisine dönüşür?
a-) Hiçbir değişiklik olmaz işlev =TOPLA(A5:B10) olarak kalır
b-) İşlev =TOPLA(C5:C10) olarak değişir
c-) İşlev =TOPLA(C10:C15) olarak değişir
d-) İşlev =TOPLA(B5:C10) olarak değişir

98. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden 
eklenemez?
a-) Dosya
b-) Satır
c-) Grafik
d-) Köprü

99. Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 
değerinin 50 olması durumunda ne olur?
a-) A2
b-) B2
c-) A2+B2
d-) A2*B2

100. =b4+b5+b6+b7 işleminin eşdeğeri 
aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =topla(b4;b7)
b-) =topla(b4,b7)
c-) =topla(b4:b7)
d-) =topla(b4+b7)

MİCROSOFT EXCEL TEST CEVAPLARI

1-B 2-B 3-A 4-B 5-C 6-D 7-C 8-A 9-C 10-A
11-B 12-C 13-C 14-D 15-B 16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-A 22-D 23-A 24-B 25-A 26-C 27-C 28-B 29-C 30-B
31-B 32-A 33-D 34-A 35-A 36-B 37-C 38-B 39-C 40-C
41-D 42-C 43-B 44-A 45-B 46-A 47-C 48-A 49-A 50-A
51-B 52-C 53-C 54-B 55-A 56-A 57-A 58-B 59-C 60-C
61-B 62-A 63-B 64-B 65-A 66-B 67-C 68-A 69-C 70-A
71-A 72-A 73-A 74-B 75-B 76-A 77-A 78-B 79-A 80-B
81-A 82-C 83-C 84-C 85-C 86-C 87-D 88-A 89-C 90-A


91-D 92-B 93-B 94-A 95-C 96-B 97-D 98-A 99-A 100-C

Diğer Yayınlar

Bültenimize Abone Ol

Bildirimler

Disqus Logo