İktisat Soruları ve Notları - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi


Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin denge koşulunu ifade eder?

Cevap: Her mal için harcanan son liranın sağladığı marjinal faydaların eşit olması 


 Üretim fonksiyonunda değişir faktör miktarı arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre hızla artmaktadır?

Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?
Cevap: Arzın artması ve talebin düşmesi

Aşağıdakilerden hangisi mikro analiz ile ilgilidir?
Cevap: Kamu dengesi

Yeni kurulan bir tekstil fabrikasının makine alımı ve bina yapımı ile ilgili masrafları hangi maliyet türüne örnektir?

Cevap: Sabit Maliyet

Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?
Cevap: Dışsal ekonomiler

Sıfır esneklik değerine sahip olan bir talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Talep eğrisi dikey eksene paralel bir doğru biçimindedir

Aşağıdakilerden hangisi lüks bir ihtiyaç değildir?
Cevap: Ev

Engel eğrisini elde etmek için aşağıdaki eğrilerden hangisinden faydalanılır?
Cevap: Gelir-Tüketim Eğrisi

Tam rekabet piyasasının normal kar elde eden firmanın denge durumunda aşağıdakilerden hangisi marjinal hasılata eşit değildir?
Cevap: Talep eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
Cevap: Tüketicinin gelirinin değişmesi

Aşağıdakilerden hangisi arzın değişmesine neden olmaz?
Cevap: İlgili malın fiyatının artması

Üretimde kullanılan makineler araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde kullanılır?
Cevap: Sermaye

Marjinal maliyet eğrisi ortalama maliyet eğrisini hangi noktada keser?
Cevap: Ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında keser

Marjinal teknik ikame oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Cevap: Bir girdiye ait marjinal ürünün bir diğer girdiye ait toplam ürüne oranı

Girdilerdeki artış oranının üretim miktarındaki artış oranından büyük olması durumuna ne ad verilir?
Cevap: Azalan verimler yasası

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

Arz esnekliğinin sıfır olması durumunda vergi yükünün dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Verginin tamamını üretici öder

Bir malın fiyatında meydana gelen %10luk bir artış, talep edilen miktarı %15 oranında azaltıyorsa bu malın talep esnekliği nasıldır?
Cevap: Esnek

Üretici dengesinin sağlanmış olduğu bir durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Eş ürün eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğettir

Azalan verimler kanunu neyi ifade eder?
Cevap: Faktörlerden biri sabit iken diğer faktör arttırıldıkça değişken faktörün verimi önce artar belirli bir noktadan sonra azalır.

Aşağıdakilerden hangisinde toplam sabit maliyet eğrisinin şekli doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Yatay bir çizgidir

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?
Cevap: Üzerindeki her noktada farklı üretim düzeyini gösterir

Bir eş maliyet doğrusu üzerinde yukarıya doğru hareket edildiğinde toplam girdi maliyeti nasıl değişir?
Cevap: Azalır

Arz eğrisinin orijinden geçen bir doğru şeklinde olduğu durum için arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Birim esnektir

X malı ve Y malının fiyatları birdenbire yarı fiyatına düşerse bütçe doğrusu nasıl değişir?
Cevap: Bütçe doğrusu daha yatık hale gelir

Bir piyasadaki tüketiciler malın fiyatının gelecekte azalacağı beklentisi içindelerse bu mala olan talep nasıl değişir?
Cevap: Bugünkü talep azalır

Üretimin ikinci bölgesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Cevap: Marjinal ürün ortalama ürüne eşit veya ortalama üründen küçüktür

Aşağıdakilerden hangisinde marjinal maliyet doğru olarak ifade edilmiştir?
Cevap: Bir birim daha fazla çıktı üretmenin toplam maliyette yarattığı değişmedir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Bir üretim faktörü olarak toprak doğada hazır bulunur ve sonradan üretimi mümkün değildir.

Tam rekabet piyasasında maliyet yapılan farklı firmaların kar etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?
Cevap: Hem ortalama maliyet hem de değişir maliyet fiyatın altında

Ölçek ekonomilerinin en önemli avantajı nedir?
Cevap: Maliyet düşürücü faktörlerden yararlanmak

Kayıtsızlık eğrisinin doğrusal ve eksenleri kestiği durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Tam ikame mallarıdır

Bir malın fiyatındaki değişmeler karşısında talep edilen miktarda meydana gelen değişmeleri ölçen kavrama ne ad verilir?
Cevap: Arz esnekliği

Aşağıdakilerden hangisi üretici rantını tanımlar?
Cevap: Üreticilerin piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyatla mal satması

Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştirmez?
Cevap: İlgili malın fiyatının artması

Bir malın talebi sabitken arzının artması halinde hangisi gerçekleşir?
Cevap: Denge miktarı artar, denge fiyatı azalır

Talep eğrisinin altında ve piyasa fiyat çizgisinin üstünde kalan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Tüketici rantı

Üretim arttığında, aşağıdakilerden hangisinde değişim meydana gelmez?
Cevap: Toplam sabit maliyet

Arz esnekliğinin talep esnekliğine göre yüksek olduğu durumda vergi yükünün dağılımı nasıldır?
Cevap: Verginin büyük kısmını tüketici öder

Fiyat tüketim eğrisi kullanılarak aşağıdakilerden hangisi türetilir?
Cevap: Talep Eğrisi

Farksızlık eğrisi üzerinde, mallardan birinin tüketimi arttırıldığında fayda düzeyini sabit tutmak için diğer malın tüketilen miktarının ne kadar azaltılması gerektiğini ifade eden orana ne denir?
Cevap: Marjinal ikame oranı

Malların fiyatları, zevk ve tercihler sabitken, gelirde bir artış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Cevap: Bütçe doğrusu orjine doğru paralel uzaklaşır.

İki satıcının varlığına karşın çok sayıda alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Düopol

Örümcek ağı teoremine göre herhangi bir nedenle piyasa dengesinin bozulması durumunda gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucunda piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusu olur?
Cevap: Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda.

Satıcıların çok sayıda olmasına karşın bir alıcının olduğu piyasa türü nedir?
Cevap: Monopson

Aşağıdakilerden hangisi arz kanunu anlatır?
Cevap: Arz eğrisinin pozitif eğimli olması

İktisat Soruları ve Notları


Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin denge koşulunu ifade eder?

Cevap: Her mal için harcanan son liranın sağladığı marjinal faydaların eşit olması 


 Üretim fonksiyonunda değişir faktör miktarı arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre hızla artmaktadır?

Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirsizdir?
Cevap: Arzın artması ve talebin düşmesi

Aşağıdakilerden hangisi mikro analiz ile ilgilidir?
Cevap: Kamu dengesi

Yeni kurulan bir tekstil fabrikasının makine alımı ve bina yapımı ile ilgili masrafları hangi maliyet türüne örnektir?

Cevap: Sabit Maliyet

Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?
Cevap: Dışsal ekonomiler

Sıfır esneklik değerine sahip olan bir talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Talep eğrisi dikey eksene paralel bir doğru biçimindedir

Aşağıdakilerden hangisi lüks bir ihtiyaç değildir?
Cevap: Ev

Engel eğrisini elde etmek için aşağıdaki eğrilerden hangisinden faydalanılır?
Cevap: Gelir-Tüketim Eğrisi

Tam rekabet piyasasının normal kar elde eden firmanın denge durumunda aşağıdakilerden hangisi marjinal hasılata eşit değildir?
Cevap: Talep eğrisi

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin değişmesinin sebeplerinden biri değildir?
Cevap: Tüketicinin gelirinin değişmesi

Aşağıdakilerden hangisi arzın değişmesine neden olmaz?
Cevap: İlgili malın fiyatının artması

Üretimde kullanılan makineler araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi çerçevesinde kullanılır?
Cevap: Sermaye

Marjinal maliyet eğrisi ortalama maliyet eğrisini hangi noktada keser?
Cevap: Ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında keser

Marjinal teknik ikame oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
Cevap: Bir girdiye ait marjinal ürünün bir diğer girdiye ait toplam ürüne oranı

Girdilerdeki artış oranının üretim miktarındaki artış oranından büyük olması durumuna ne ad verilir?
Cevap: Azalan verimler yasası

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

Arz esnekliğinin sıfır olması durumunda vergi yükünün dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Verginin tamamını üretici öder

Bir malın fiyatında meydana gelen %10luk bir artış, talep edilen miktarı %15 oranında azaltıyorsa bu malın talep esnekliği nasıldır?
Cevap: Esnek

Üretici dengesinin sağlanmış olduğu bir durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Eş ürün eğrisi, eş maliyet doğrusuna teğettir

Azalan verimler kanunu neyi ifade eder?
Cevap: Faktörlerden biri sabit iken diğer faktör arttırıldıkça değişken faktörün verimi önce artar belirli bir noktadan sonra azalır.

Aşağıdakilerden hangisinde toplam sabit maliyet eğrisinin şekli doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Yatay bir çizgidir

Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?
Cevap: Üzerindeki her noktada farklı üretim düzeyini gösterir

Bir eş maliyet doğrusu üzerinde yukarıya doğru hareket edildiğinde toplam girdi maliyeti nasıl değişir?
Cevap: Azalır

Arz eğrisinin orijinden geçen bir doğru şeklinde olduğu durum için arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: Birim esnektir

X malı ve Y malının fiyatları birdenbire yarı fiyatına düşerse bütçe doğrusu nasıl değişir?
Cevap: Bütçe doğrusu daha yatık hale gelir

Bir piyasadaki tüketiciler malın fiyatının gelecekte azalacağı beklentisi içindelerse bu mala olan talep nasıl değişir?
Cevap: Bugünkü talep azalır

Üretimin ikinci bölgesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Cevap: Marjinal ürün ortalama ürüne eşit veya ortalama üründen küçüktür

Aşağıdakilerden hangisinde marjinal maliyet doğru olarak ifade edilmiştir?
Cevap: Bir birim daha fazla çıktı üretmenin toplam maliyette yarattığı değişmedir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Bir üretim faktörü olarak toprak doğada hazır bulunur ve sonradan üretimi mümkün değildir.

Tam rekabet piyasasında maliyet yapılan farklı firmaların kar etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?
Cevap: Hem ortalama maliyet hem de değişir maliyet fiyatın altında

Ölçek ekonomilerinin en önemli avantajı nedir?
Cevap: Maliyet düşürücü faktörlerden yararlanmak

Kayıtsızlık eğrisinin doğrusal ve eksenleri kestiği durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Tam ikame mallarıdır

Bir malın fiyatındaki değişmeler karşısında talep edilen miktarda meydana gelen değişmeleri ölçen kavrama ne ad verilir?
Cevap: Arz esnekliği

Aşağıdakilerden hangisi üretici rantını tanımlar?
Cevap: Üreticilerin piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyatla mal satması

Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştirmez?
Cevap: İlgili malın fiyatının artması

Bir malın talebi sabitken arzının artması halinde hangisi gerçekleşir?
Cevap: Denge miktarı artar, denge fiyatı azalır

Talep eğrisinin altında ve piyasa fiyat çizgisinin üstünde kalan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Tüketici rantı

Üretim arttığında, aşağıdakilerden hangisinde değişim meydana gelmez?
Cevap: Toplam sabit maliyet

Arz esnekliğinin talep esnekliğine göre yüksek olduğu durumda vergi yükünün dağılımı nasıldır?
Cevap: Verginin büyük kısmını tüketici öder

Fiyat tüketim eğrisi kullanılarak aşağıdakilerden hangisi türetilir?
Cevap: Talep Eğrisi

Farksızlık eğrisi üzerinde, mallardan birinin tüketimi arttırıldığında fayda düzeyini sabit tutmak için diğer malın tüketilen miktarının ne kadar azaltılması gerektiğini ifade eden orana ne denir?
Cevap: Marjinal ikame oranı

Malların fiyatları, zevk ve tercihler sabitken, gelirde bir artış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Cevap: Bütçe doğrusu orjine doğru paralel uzaklaşır.

İki satıcının varlığına karşın çok sayıda alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Düopol

Örümcek ağı teoremine göre herhangi bir nedenle piyasa dengesinin bozulması durumunda gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucunda piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusu olur?
Cevap: Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda.

Satıcıların çok sayıda olmasına karşın bir alıcının olduğu piyasa türü nedir?
Cevap: Monopson

Aşağıdakilerden hangisi arz kanunu anlatır?
Cevap: Arz eğrisinin pozitif eğimli olması

Diğer Yayınlar

Bültenimize Abone Ol

Bildirimler

Disqus Logo