Hukuk Kurallarının Özelliği ve Hukuk Sistemi - BilgiMaks

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyicileri devre dışı bırakarak bizi destekleyebilirsiniz.

Reklam engelleyicinizin pasif olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi

- okuma süresi

    HUKUKA GİRİŞ NOTLARI (2)
                 
                      
YAPTIRIM (MÜEYYİDE) :Sosyal düzen kurallarının (hukuk,din,ahlak,görgü kuralları) koyduğu emir ve yasaklara uyulmaması durumunda karşılaşılacak tepkiye denir.


YAPTIRIM TÜRLERİ:

1)Ceza
Daha çok hapis cezaları ve adli para cezaları 
akla gelmelidir.Hapis cezalarına hürriyeti bağlayıcı ceza da denmektedir.

2)Cebr-i İcra
Bir kanun hükmüne aykırı davrananların veya bir mahkeme kararını uygulamayanların devlet zoruyla bunlara uymaya zorlanmasıdır.


Örnek:Mahkeme kararına rağmen çocuğunu, boşandığı eşine (karısına) göstermeyen eşin (kocanın) elinden çocuğun alınıp annesine götürülmesi.
Veya borcunu ödemeyen bir senet borçlusunun devlet zoruyla (icra yoluyla) alacaklısına ödeme yapmak zorunda bırakılması.

3)Tazminat
Başkalarına verilen maddi manevi zararların ödettirilmesidir.

4)Hükümsüzlük
Bir hukuki işlemin sonuç doğurmaması.Halk diliyle geçersiz olmasıdır.

Üç şekli vardır:

a)Yokluk:Kurucu unsurun olmaması.Kurucu unsur,en çok önemsenen kuraldır,işlemi kurandır.O yoksa, işlem kurulmamıştır.Kurulmamış işlem de yoktur.


Örnek:Nikah memuru önünde yapılmayan evlilikler yok hükmündedir.

b)Butlan

Şekil şartı (kurucu unsur) vardır ama çok önemli bir şart oluşmamıştır.Butlan,Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olmak üzere ikiye ayrılır:

Mutlak Butlan
Örnek:Çok zaman sonra bir kişinin teyzesiyle evlendiğinin ortaya çıkması.
Nisbi Butlan
Örnek:Sarhoş ettirilerek tanımadığı bir bayanla evlendirilen kişinin durumu.

Not:Çok kötü durumlar için Mutlak Butlan ,az kötü durumlar için Nisbi Butlan söz konusu olur çağrışımı böyle yapınız.Bir kişinin kız kardeşiyle (bilmeden) evlenmesi ve bu durumun sonradan anlaşılması çok kötü bir durum,o zaman Mutlak Butlan vardır yani mutlaka geçersiz saymak lazım.Geçersiz sayacak olan mahkemedir tabi.Sarhoş ettrilerek veya tehditle tanımadığı biriyle evlendirilen kişinin durumu ise nispeten daha az kötü bir durumdur.O zaman Nisbi Butlan vardır.

c)Tek Taraflı Bağlamazlık
18 yaşından küçük birinin (küçüğün) atıtğı imzayla borçlandırıcı işlem yapması,anne ve babasının iznine bağlıdır.18 yaşını doldurmuş birisiyle küçüğün yaptığı sözleşme küçüğü bağlamaz.Küçük, attığı imzadan sorumlu değildir.

5)İptal
İdari makamların (örneğin valiliğin..) hukuka aykırı işlemlerinin yargı organlarınca (idare mahkemesince...) iptal edilmesidir.


KAMU HUKUKU - ÖZEL HUKUK


KAMU HUKUKU:Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler.Eşitler arasında olmayan hukuktur.Devlet ve kişi eşit kudrete sahip değildir.

ÖZEL HUKUK:Bir kişiyle diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenler.Eşitler arasındaki ilişkidir.Kişi ve diğer kişi eşit kudrete sahiptir.

Kaynakça

https://www.facebook.com/aofadaletdersnotlari/posts/177208612358077

Hukuk Kurallarının Özelliği ve Hukuk Sistemi

    HUKUKA GİRİŞ NOTLARI (2)
                 
                      
YAPTIRIM (MÜEYYİDE) :Sosyal düzen kurallarının (hukuk,din,ahlak,görgü kuralları) koyduğu emir ve yasaklara uyulmaması durumunda karşılaşılacak tepkiye denir.


YAPTIRIM TÜRLERİ:

1)Ceza
Daha çok hapis cezaları ve adli para cezaları 
akla gelmelidir.Hapis cezalarına hürriyeti bağlayıcı ceza da denmektedir.

2)Cebr-i İcra
Bir kanun hükmüne aykırı davrananların veya bir mahkeme kararını uygulamayanların devlet zoruyla bunlara uymaya zorlanmasıdır.


Örnek:Mahkeme kararına rağmen çocuğunu, boşandığı eşine (karısına) göstermeyen eşin (kocanın) elinden çocuğun alınıp annesine götürülmesi.
Veya borcunu ödemeyen bir senet borçlusunun devlet zoruyla (icra yoluyla) alacaklısına ödeme yapmak zorunda bırakılması.

3)Tazminat
Başkalarına verilen maddi manevi zararların ödettirilmesidir.

4)Hükümsüzlük
Bir hukuki işlemin sonuç doğurmaması.Halk diliyle geçersiz olmasıdır.

Üç şekli vardır:

a)Yokluk:Kurucu unsurun olmaması.Kurucu unsur,en çok önemsenen kuraldır,işlemi kurandır.O yoksa, işlem kurulmamıştır.Kurulmamış işlem de yoktur.


Örnek:Nikah memuru önünde yapılmayan evlilikler yok hükmündedir.

b)Butlan

Şekil şartı (kurucu unsur) vardır ama çok önemli bir şart oluşmamıştır.Butlan,Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olmak üzere ikiye ayrılır:

Mutlak Butlan
Örnek:Çok zaman sonra bir kişinin teyzesiyle evlendiğinin ortaya çıkması.
Nisbi Butlan
Örnek:Sarhoş ettirilerek tanımadığı bir bayanla evlendirilen kişinin durumu.

Not:Çok kötü durumlar için Mutlak Butlan ,az kötü durumlar için Nisbi Butlan söz konusu olur çağrışımı böyle yapınız.Bir kişinin kız kardeşiyle (bilmeden) evlenmesi ve bu durumun sonradan anlaşılması çok kötü bir durum,o zaman Mutlak Butlan vardır yani mutlaka geçersiz saymak lazım.Geçersiz sayacak olan mahkemedir tabi.Sarhoş ettrilerek veya tehditle tanımadığı biriyle evlendirilen kişinin durumu ise nispeten daha az kötü bir durumdur.O zaman Nisbi Butlan vardır.

c)Tek Taraflı Bağlamazlık
18 yaşından küçük birinin (küçüğün) atıtğı imzayla borçlandırıcı işlem yapması,anne ve babasının iznine bağlıdır.18 yaşını doldurmuş birisiyle küçüğün yaptığı sözleşme küçüğü bağlamaz.Küçük, attığı imzadan sorumlu değildir.

5)İptal
İdari makamların (örneğin valiliğin..) hukuka aykırı işlemlerinin yargı organlarınca (idare mahkemesince...) iptal edilmesidir.


KAMU HUKUKU - ÖZEL HUKUK


KAMU HUKUKU:Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler.Eşitler arasında olmayan hukuktur.Devlet ve kişi eşit kudrete sahip değildir.

ÖZEL HUKUK:Bir kişiyle diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenler.Eşitler arasındaki ilişkidir.Kişi ve diğer kişi eşit kudrete sahiptir.

Kaynakça

https://www.facebook.com/aofadaletdersnotlari/posts/177208612358077

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Abone Olun

Bildirimler

Disqus Logo